Nuterra logo
Vårt bærekraftprogram

Fra inspirasjon til handling

Fra SEA til Nuterra

Globale utfordringer

I 2050 kommer verdens befolkning til å ha økt til over ni milliarder mennesker. Samtidig kommer økt urbanisering og økte inntekter til å endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. 

Globale utfordringer

Skretting er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å være en del av løsningen. Som global leverandør av fôr til havbruk har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen av en mer bærekraftig matproduksjon.

Vårt Nuterra programmet er en visjon som skal samordne tiltakene og initiativene våre i årene som kommer, og bidra til at vi oppfyller misjonen vår – å dekke verdens
økende matbehov («Feeding the Future»). Målene i programmet samsvarer med de langsiktige målene i strategien vår og med FNs bærekraftsmål.

        

Nuterra programmet består av tre komponenter:

Nuterra-veikart
Et inspirerende verktøy som angir tydelig hva som er våre ambisjoner når det gjelder
samfunn, miljø og lønnsomhet.

Nuterra standarden
Et internt verktøy som gir klare retningslinjer for hvordan Nuterra-veikartet skal gjennomføres,
og hvordan framdriften skal måles.

Nuterra produktvurderingen
Et verktøy som gjør at vi kan måle miljøpåvirkninger og egenskaper til ernæringsløsningene våre.

 

Nuterra-programmet er delt inn i fire pillarer:

Nutritional solutions icon

Ernæring

Mer effektive produsenter og høytytende fisk

• Effektive fôr og oppdrettsanlegg
• Fiskehelse og -velferd
• Fôr til yngel og settefisk
• Sikre mattrygghet

Les mer

                                                          

Ingredients icon

Råvarer

Et bærekraftig fôrgrunnlag

• Ansvarlig valg av leverandører
• Bærekraftssamarbeid

Les mer

 
Operations icon

Drift

Orden i eget hus

• Mer miljøvennlig virksomhet
• Bedre arbeidsmiljø

Les mer

 
Commitment icon

Engasjement

Økt engasjement for en bærekraftig matproduksjon for
framtiden

• Involvering av ansatte
• Involvering av interessenter
• Utvikling av lokalsamfunn

Les mer

 

Hvor kan du lære mer om Nuterra?

Nuterra-brosjyren gir mer dybdeinformasjon om vårt bærekraftprogram.

Les brosjyren

Lukk
For å forbedre nettsiden for deg bruker vi informasjonskapsler Les mer