Chiến lược phát triển bền vững của Skretting

Skretting là nơi lý tưởng để đóng góp cho sự phát triển bền vững hơn trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản vì chúng tôi có mặt trên toàn cầu, chúng tôi tập trung vào đổi mới, chuyên môn kỹ thuật và chúng tôi cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn.

 ‘Sustainability Vision 2020’  (Tầm nhìn Bền vững 2020) được thiết lập bởi công ty mẹ là Nutreco để sắp xếp các hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt trong suốt nhiều năm cũng như chúng tôi hướng tới việc thực hiện tham vọng của chúng tôi là tăng gấp đôi sản lượng lương  thực thế giới.

Phát triển các giải pháp dinh dưỡng bền vững

Đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về protein sẽ đòi hỏi các giải pháp sáng tạo cho phép sản xuất đa dạng thức ăn hơn từ ​​nguồn tài nguyên cố định. Ngành nuôi trồng thủy sản cung cấp giải pháp khả thi để vượt qua các thách thức này, bởi vì hiệu quả chuyển đổi thức ăn của các loài thủy sản cao hơn so với động vật trên cạn.

Góp phần hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản ngày một hoàn thiện hơn là tâm huyết của chúng tôi, và điều này sẽ đạt được thông qua việc liên tục đầu tư vào Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào các giải pháp dinh dưỡng bền vững nhằm mang lại kết quả về kinh tế, môi trường và xã hội tích cực cũng như tạo ra những công cụ để đo lường sự phát triển này.

Đảm bảo nguồn cung ứng bền vững

Các thuộc tính bền vững về chế độ ăn của cá và tôm bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các phương pháp được sử dụng để sản xuất và phân phối các nguyên liệu tạo nên chúng. Cùng với Nutreco, chúng tôi chia sẻ cam kết đối với phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng với các nhà cung cấp nguyên liệu thông qua Quy tắc đạo đức kinh doanh dành cho nhà cung cấp.

Quy tắc Đạo đức kinh doanh dành cho nhà cung cấp được thiết lập trên những yêu cầu liên quan đến nhân quyền, luật lao động, môi trường, hoạt động công bằng cũng như chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi cũng đã biên soạn các chính sách cụ thể đối với sản phẩm biển và sản phẩm đậu nành – những sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường có liên quan đến việc sản xuất ra các nguyên liệu này.

Cam kết phát triển bền vững 

Cam kết của chúng tôi đối với phát triển bền vững được thể hiện thông qua Chương trình thức ăn thủy sản kinh tế bền vững (SEA). Chương trình này nhận biết các vấn đề bền vững quan trọng mà ngành nuôi trồng thủy sản đối mặt và những hành động mà chúng ta sẽ thực hiện để giải quyết chúng. 

SEA bao gồm sáu tiêu chuẩn mấu chốt được thành lập dựa trên các mục tiêu nêu trong 'Tầm nhìn bền vững 2020 ", mặc dù vẫn có một vài thay đổi  về đặc điểm của ngành nuôi trồng thủy sản. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định rõ ràng tham vọng của chúng tôi trong tương lai và để thiết lập một khuôn khổ năng động cho sự phát triển bền vững.

Các tiêu chuẩn đó là: Sắp xếp theo trình tự, Phát triển các giải pháp dinh dưỡng bền vững, Bảo vệ sức khỏe vật nuôi, Tìm kiếm nguồn thay thế cho nguồn tài nguyên biển giới hạn, Tạo nền tảng bền vững cho thức ăn cũng như Thu hút và thúc đẩy.

Các tiêu chuẩn của chương trình SEA

Sắp xếp theo trình tự

tập trung vào việc nâng cao hiệu suất hoạt động và sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như giảm lượng khí thải và chất thải.


Phát triển giải pháp dinh dưỡng bền vững

bao gồm đầu tư liên tục vào R & D, trực tiếp hướng vào việc giúp ngành nuôi trồng thủy sản phát triển một cách kinh tế, thân thiện với môi trường và xã hội..

Đảm bảo sức khỏe vật nuôi

đảm bảo rằng các công thức dinh dưỡng của chúng tôi giúp tăng khả năng phục hồi bệnh và stress ở cá và tôm.

Tìm kiếm nguồn thay thế cho cho nguồn tài nguyên biển giới hạn

tạo cam kết vững nhằm giảm sự phụ thuộc của ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản vào nguồn tài nguyên biển ngày một giới hạn.Tạo một nền tảng bền vững cho thức ăn thủy sản

tập trung thiết lập cam kết toàn diện với các nhà cung cấp và các bên thứ ba nhằm tạo nên những thói quen có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.Tạo động lực và thúc đẩy

bao gồm một loạt các sáng kiến ​​linh động có khả năng kết nối với các bên liên quan trong suốt chuỗi cung ứng để tạo nên một tương lai bền vững hơn.

Điểm đến của kiến thức

 Mỗi năm, chúng tôi công bố Báo cáo Bền vững nhằm cung cấp những chi tiết về tình hình hoạt động trong suốt 12 tháng và cũng phác thảo những mục tiêu để hướng đến trong những năm tới.

Mặc dù khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi nằm ngoài phạm vi của báo cáo, nhưng đóng vai trò quan trong trong chuỗi cung ứng của ngành thủy sản, chúng tôi cũng đưa ra những mục tiêu nhằm giúp đỡ cho toàn ngành phát triển ngày càng bền vững hơn nữa.

 

Đọc báo cáo trực tuyến