Zvýšená jatečná výtěžnost

Výkrmové krmivo Premium je založeno na použití metabolických aktivátorů, které zlepšují využití stravitelné energie. Výsledkem je rychlejší růst, vyšší jatečná výtěžnost a tudíž vyšší úroveň zpeněžení.

 

Oficiální efekt krmiva Premium byl potvrzen mnoha krmnými pokusy provedenými na lososu obecném. Pokusy ukázaly, že použití krmiva premium o 1% zvyšuje jatečnou výtěžnost v porovnání s normálním krmivem. Při použití Premium jedinci vykazovali více tuku uloženého ve svalovině a méně viscerálního. Pozitivní efekt byl potvrzen na mnoha krmných testech s lososem obecným. Výsledky ukazují, že ryby krmené Premium dosahovaly o 1% vyšší jatečnou výtěžnost v porovnání s referenčním krmivem. Ve svalovině se nacházelo více tuku v porovnání se zažívadly. Lepší využití krmiva se  tedy realizuje skrze nejen zvýšení výtěžnosti ryb, ale i snížením zátěže dna pod klecemi.

Co jsou metabolické aktivátory?

Koncept Premium je založen na zásadním průlomovém zjištění výzkumných center Skretting (ARC). Některé mikroživiny zvyšují využití stravitelné energie, proto se metabolické aktivátory přirozeně staly složkami některých krmných komponent. Pokud jsou správně nakombinovány, pozitivně ovlivňují fyziologii ryb. Více tuku je pak deponováno v jedlých částech ryby, než je ztraceno zpracováním.

 Zvýšené hladiny omega - 3 mastných kyselin

Obsah mořských omega-3 mastných kyselin DHA a EPA kyselin ve filetu lososa vzrostl o 3 až 6 % u ryb krmených produkty řady Premium. Celosvětová zásoba mořských omega-3 nenasycených mastných kyselin je velmi omezená a efektivní využití zdrojů je tím pádem stále důležitější.

Metabolické aktivátory   

Zvyšují využití stravitelné energie

Zlepšují rozložení tuku v těle ryb

Vytváří vyšší výtěžnost ryb

Zvyšují obsah tuku a omega-3 mastných kyselin ve filetu

Snižují konverzi krmiva a urychlují růst ryb

Zkracují produkční cyklus