Cookies a prohlášení o soukromí

1. Hlavní

Toto prohlášení o soukromí ("Prohlášení o soukromí") se vztahuje na veškeré osobní údaje shromážděné během zprostředkování spojení se stránkami vlastněnými společností Nutreco N.V., sídlem v Amersfoort, Holandsko ("Nutreco"), nebo kterékoliv její pobočky.Vaše soukromí je pro Nutreco, které zde funguje jako kontrolní orgán, důležité a nakládání s ním je řízeno podle Holandských zákonů o ochraně dat (Wet bescherming persoonsgegevens). V tomto prohlášení o soukromí vás informujeme o tom, jak s daty nakládáme ve vztahu k jejich sběru a využití soukromých informací našimi stránkami. Nutreco si vyhrazuje právo měnit toto Prohlášení o soukromí a na těchto stránkách nebude zveřejňovat žádné změny. Vaše užívání těchto stránek se bude vždy řídit nejaktuálnější verzí Prohlášení o soukromí.

2. Co sbíráme

2.1. Když navštěvujete naše stránky, naše servery sbírají informace o připojení a stránkách, které navštívíte na našem webu, datum a trvání vaší návštěvy našich stránek, data o prohlížeči a operačním systému, který byl použit k přístupu na stránky a referenční adresu URL. Tyto informace nám neumožňují Vás identifikovat.

2.2. Pouze sbíráme data, jako jsou jméno a e-mailové adresy. Pokud nám dobrovolně poskytnete vaše soukromé informace, budete od nás dostávat další informace.

3. Jak data používáme

3.1. Naše servery sbírají informace o Vaší návštěvě našich webů pouze za účelem zlepšování našich stránek a pro lepší dostupnost obsahu na našich stránkách.

3.2. Pokud se rozhodnete nám poskytnout Vaši e-mailovou adresu a další osobní údaje, použijeme je pouze za účelem Vašeho informování ve věci, vašeho zájmu.

3.3. Nutreco může vaše informace nahlásit pouze pokud má důvodné podezření na porušení zákona, nějaké regulace nebo vládního nařízení. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám, ať už za účelem marketingu nebo za jiným účelem s výjimkou toho, pokud by bylo vlastníctví těchto stránek převedeno ze společnosti Nutreco.

4. Cookies - Funkční Cookies a Google Analytics

4.1. Tento oddstavec se vztahuje na cookies umisťovaných firmou Nutreco ve spojení s našimi stránkami. Můžeme ukládat data va Vaše zařízení ve formě takzvaných "cookies" za účelem nabízení více uživatelsky přátelského prostředí stránek a jejich efektivnějšího využití. "Cookie je malý řádek dat uložený dočasně nebo permanentně na Váš disk, když navštívíte naše webové stránky.

4.2. Takzvané "funkční cookies," které budou ve vašem počítači uložené pouze po dobu Vaší návštěvy našich webových stránek, slouží pouze ke zlepšení fungování našich stránek po technické stránce. Pokud zakážete cookies pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče, nebudou pro Vás dostupné veškeré funkce na našich internetových stránkách.

4.3. Nutreco používá Google Analytics, analýzu webu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", která jsou textovými soubory umístěnými na Vašem zařízení, aby pomohly Nutreco určit, jak zákazníci stránky používají. Taková cookies vyžadují váš předchozí souhlas. Bez Vašeho souhlasu předem na žádné Vaše zařízení cookies neumístíme. Informace o vašem využití stránek generovaná cookie (včetně Vaší IP adresy) bude přenesena a uložena společností Google na serverech v USA. Google použije tato data k analýze Vašeho využití našich stránek, vytvoří o tom zprávu pro Nutreco a zajistí další služby spojené s aktivitami na stránek a používáním internetu. Google může tyto informace rovněž předávat třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud tyto třetí strany data zpracovávají pro společnost Google. Google nebude propojovat vaši IP adresu s žádnými daty, které ukládá. Google a všechny jeho dceřiné společnosti, jako Google Analytics, podléhají principům soukromí Safe Harbor a podléhají programu Safe Harbor Ministrestva Obchodu Spojených Států Amerických. Používání cookie můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče, ale mějte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využít funkce těchto webových stránek.

4.4. Zákázat nebo vymazat veškerá cookies můžete v nastavevní Vašeho internetového prohlížeče kdykoliv. Další podrobnosti naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. Ne všechny funkce tohoto webu Vám bez cookies budou přístupné.

5. Bezpečnost

Jsme si vědomi své zodpovědnosti za ochranu Vašich osobních údajů, které nám svěřujete. Nutreco používá adekvátní technické a organizační opatření, aby zajistilo ochranu osobních dat před ztrátou a nezákonnému použití. Tato opatření zaručují adekvátní míru bezpečnosti a řídí se nejaktuálnějšími možnostmi zabezpečení vzhledem k rizikům spojeným se zpracováním a charakterem dat, která jsou chráněna. Tato opatření jsou zároveň zaměřena na zabránění nechtěnému sběru a dalšímu zpracování Vašich soukromých informací.

6. Otázky, opravy, odstranění

Pokud máte jakékoliv otázky nebo náměty ohledně našich praktik týkajících se soukromí, nebo si přejete aktualizovat, upravit jakékoliv soukromé informace, které sbíráme, prosíme Vás, abyste nás kontaktoval/a pomocí tlačítka "Kontaktujte nás" v horní části těchto stránek.

Zavřít
Používáme cookies na těchto stránkách pro lepší služby Čtěte více