Výhody

  • Optimální stravitelnost a vynikající FCR
  • Zlepšené trávení střev, produkce hlenu a pigmentace ryb
  • Pomalé klesání a vysoce stabilní částice, které přispívají k optimální kvalitě vody

CLEAN Assist byl vyvinut pro mláďata kusových ryb pro předpěstování a je ideální stravou pro přípravu mláďat na transfer. CLEAN Assist se vyrábí pomocí procesu vytlačování při nízkých teplotách, který přispívá ke zvýšené stravitelnosti, a tím k vynikajícím FCR. Díky svým vlastnostem pomalého klesání přispívá CLEAN Assist k jednotnější velikosti populace.

Produkční fáze