Vitalis 2.5 pro krevetu bělonohou

Výhody

  • Optimální pro tření krevet
  • Biologická bezpečnost

Maximální vitalita pro potomstvo

Vitalis 2.5 je standardizované krmivo pro krevety v generační fázi, která umožňuje produkci stejně kvalitního potomstva při kařždém reprodukčním cyklu. 

Whiteleg shrimp

O Vitalis 2.5

Biosekurita

Vitalis 2.5 obsahuje specifickou kombinaci přírodních látek, které posilují imunitní systém, posilují krevety proti chorobám a posilují je při přepravě a manipulaci.

Standardizace

Krmení s Vitalis 2.5 poskytuje schopnost produkovat potomstvo na podobné úrovni každý den, což má za následek vynikající zjednodušení řízení plodnosti.

Nízké riziko biologické bezpečnosti

Vitalis 2.5 přžedstavuje  inovativní strategii chovu, která minimalizuje používání čerstvých krmiv a zvyšuje produkci potomků. Tímto je je možné se vyhnout mnoha problémům s přenosnými chorobami.

Kvalita částic

Lepší zdraví a kvalita vody

Ukázalo se, že Vitalis 2.5 je pro krevety velmi atraktivní a pozitivně přispěl k celkovému zdraví rodičovských jedinců díky lepší kvalitě vody v zracích nádržích.

Sofistikovaná výroba

Vitalis 2.5 je za studena extrudovaná poloměkká peleta o průměru 2,5 mm a délce přibližně 5 mm. Peleta je měkká, ale vysoce stabilní potápivá, která se ve vodě nerozkládá.

Krmná doporučení

Vitalis 2.5 by měl být podáván v 02:00, 10:00, 17:00 a 20:00 při 0,75% hmotnosti. Krmení chobotnic ve 13:00 při 2,00% hmotnosti a ve 00:00 při 3,00% tělesné hmotnosti.

U rodičů menších velikosti (<35 g) platí samostatný krmný program.

Produkční fáze

  • Ošetření vody - kreveta bělonohá
  • Generační fáze - kreveta bělonohá
  • Fáze líhnutí - kreveta bělonohá
  • Rozkrmová fáze - kreveta bělonohá
  • Výkrmová fáze - kreveta bělonohá
  • Podpora zdraví - kreveta bělonohá

Ke stažení