Vitalis pro lososa obecného

Výhody

 • Zdravější rodičovské hejno
 • Zlepšená plodnost
 • Vysoká kvalita vajíček a přežití larev

Výživa rodičovské generace má zásadní vliv na množství, kvalitu a výkonnost potomstva. Vitalis poskytuje dokonalý balíček obsahující úplnou rovnováhu základních živin pro zajištění optimálního vývoje spermií a vajíček a zároveň poskytuje dostatek energie na podporu přechodu z endogenního na exogenní krmení v larvální fázi.

Optimální výživa v generační fázi si klade za cíl maximalizovat počet a kvalitu potomků. Nutriční požadavky nejen předepisují jejich schopnost reprodukce, ale také určují kvalitu vajíček a plodových obalů. Kvalitní vajíčka a larvy jsou definovány jako jedninci s nejvyššími charakteristikami přežití a výkonu.

Atlantic salmon
Odkazy

Význam výživy 

Schopnost uspět v reprodukci je ovlivněna řadou faktorů. Zatímco genetické pozadí, podmínky prostředí a zdravotní stav musí hrát určitou roli, bylo prokázáno, že výživa má významný vliv na:

 • reprodukční fyziologii plodových ryb a jejich schopnost plodit se a produkovat kvalitní gamety
 • počet produkovaných vajíček pro zajištění plodnosti
 • kvalitu vajíček
 • vývoj  žloutkového vaku
 • počáteční výkonnost larev 

Specifické nutriční požadavky pro generační fázi

Bílkoviny

Generační fáze má mnohem větší požadavky na stravitelné bílkoviny a esenciální aminokyseliny než ryby, které rostou. Je to především proto, že proteiny jsou hlavní složkou vitellogeninu. Nízká nebo špatná hladina bílkovin ve stravě ryb je spojována se špatnou plodností a kvalitou vajíček a larev u mnoha druhů ryb. Pro optimalizaci účinnosti generačních ryb obsahuje Vitalis vysokou hladinu stravitelného proteinu získaného z vysoce chutných zdrojů.

Tuk a mastné kyseliny

Složení mastných kyselin (FA) je důležitější než celkový obsah tuku, zejména pokud jsou splněny požadavky na esenciální mastné kyseliny (EFA). U lososovitých zvířat není absolutní hladina tuku rozhodující, pokud je k dispozici dostatek energie na podporu růstu pohlavních žláz. Pokud požadavek EFA není splněn, může docházet k tvorbě nefyziologických vajíček, sníženému stupni oplodnění a procentu líhnutí. Vitalis je formulován s pečlivou pozorností k inkluzi lipidů a rovnováze EFA.

Mikroživiny

Bylo zjištěno, že pro generační ryby je důležitá řada mikroživin, včetně vitamínů, minerálů a karotenoidů. Astaxanthin, vitamin E a vitamin C jsou životně důležité, protože všechny chrání před oxidačním poškozením, a tím jsou nezbytné pro úspěšnou reprodukci a dobrou kvalitu larev / plůdků. Vitalis je těmito mikroživinami dobře zásoben. Další mikroprvky (například MacroGard® beta-glukany) se používají ke zlepšení zdravotního stavu plodových ryb a k vývinu potomstva v případě, že je kvalitní stupeň imunity přenosný na rybí vajíčka.

Produkční fáze

 • Salmonid lifecycle
  Generační fáze - losos
 • Salmonid lifecycle
  Fáze líhnutí - losos
 • Salmonid lifecycle
  Rozkrmovací fáze- losos
 • Přechodová fáze - losos
 • Salmonid lifecycle
  Post-smoltifikační fáze - losos
 • Salmonid lifecycle
  Smoltifikační fáze - losos
 • Salmonid lifecycle
  Výkrmová fáze - losos
 • Salmonid lifecycle
  Podpora zdravotního stavu - losos
Hand feeding salmon

Krmná doporučení

Specifické diety pro rodičovská hejna by měly být krmeny dostatečně včas v reprodukčním cyklu a po celou dobu vitellogeneze a zrání oocytů, aby bylo zajištěno maximální přežití a výkon potomstva; a to přibližně 9 - 12 měsíců před oplozením.