Přesné chovatelství v praxi

Na základě hodnocení chovatelskéo prostředí a produkčních cílů každé farmy poskytujeme řadu doporučení, včetně nákladově nejefektivnějších způsobů, výběru krmiva a strategie krmení, které chovatelům umožní dosáhnout požadovaných výsledků.

Inovativní koncept přesné akvakultury „Skretting 360+“ maximalizuje užitnou plochu produkce / den.

Společnost Skretting Ekvádor má dlouhodobý závazek zajistit, aby produkce krevet udržitelným způsobem zvyšoval produkci a současně snižoval ekologická rizika. Za účelem posílení chovu krevet a minimalizace nákladů spustil Skretting Ekvádor Skretting 360+, což je koncept, u kterého bylo prokázáno, že významně zvyšuje ziskovost.

Obrázky z 360+

Chov s krevetami
Chov s krevetami v Ekvádoru

Skretting 360+ je kompletní balíček inovativních nástrojů založených na přesnosti. Zahrnuje přesné krmení, správu chovu a proaktivní technickou podporu; vše dodáváno prostřednictvím již úspěšné aplikace Skretting, AquaSim.

Skretting 360+ poskytuje komplexní pohled na podnikání a dáváchovatelům plnou kontrolu nad produkčním cyklem. Proces vývoje začal před 20 lety, kdy společnost Skretting vygenerovala modely růstu lososů a dalších druhů ryb: původní AquaSim.

V posledních 5 letech společnost Skretting vyvíjí koncept pro krevety na základě výzkumu, experimentování a validace. Skretting Aquaculture Research Center (ARC) vlastní specializovaný tým na výzkum krevet v Norsku. Testy byly rovněž prováděny na výzkumné stanici v čínském Hezhoubei a validační testy na validační stanici (SVS) v Ekvádoru. Polní testování za různých podmínek a výzev proběhlo v Ekvádoru a Vietnamu.

Skretting 360+ umožňuje chovateli krevet efektivně řídit. Tímto existuje možnost porovnat výkon každého cyklu a ovládat přizpůsobené předpovědi krmení / např. pro každý rybník. Shromažďování základních údajů v reálném čase umožňuje týmům přijímat preventivní a proaktivní opatření s cílem pomoci klientům udržitelným a výnosným způsobem. 

Tato opatření nemůžeme udělat bez závazku našich zákazníků. Budoucnost je v našich rukou, nicméně příležitost je nyní.

Příběhy s 360+

10.11.2021

Atlantic Sapphire ASA a Skretting uzavřely dohodu o zajištění dodávky krmiv

Skretting a Atlantic Sapphire ASA (dále „Atlantic Sapphire“ nebo „společnost“) s potěšením oznamují záměr společnosti Skretting vybudovat specializovanou supermoderní továrnu na krmivo pro lososy chované v RAS na Floridě. Ta bude zásobovat americké farmy Atlantic Sapphire nejmodernějšími krmivy specializovanými na chov ve farmách Bluehouse (RAS).

Čtěte příběh
Marita Sirevaag
09.06.2021

Představujeme AquaCare Mineral Balance: zajištění kvality vody pro produktivitu akvakultury

Společnost Skretting rozšiřuje své portfolio AquaCare o nové řešení péče o vodu pro chov ryb a krevet. AquaCare Mineral Balance je minerální kombinace nabízející vysokou biologickou dostupnost makro a stopových minerálů.

Čtěte příběh