Globální prodejci

Racha Saksouk

Manažer Skretting Afrika

Marc le Poul

Manažer pro rozvoj obchodu

Virginie Kopp

Manažer pro export

Serkan Aydin

Manažer pro export

Skretting North America

Fimamční manažer

Skretting South America

Finanční ředitel pro Chile

Eamonn O'Brien

Manažer pro export