Mise, vize & hodnoty

Mise, kterou sledujeme: "nakrmte budoucnost"

Naše mise je založena na výzvě výroby potravin pro populaci, která podle předpovědi dosáhne 9 miliard do roku 2050. Spolu s narůstajícím počtem lidí, zvýšeným osídlováním planety, rozšiřující se střední třídou a změnami stravovacích návyků, poroste i poptávka po bílkovinách zejména na rychle rozvíjejících se trzích. Naší ambicí je podílet se na pokrytí rozšiřujících se nároků udržitelným způsobem. Možností pro dosažení je neustálé hledání stále nových cest, jak zvýšit efektivitu, výživnou hodnotu a produktivitu s minimálním vlivem na životní prostředí. Trvalá udržitelnost je jedním z pilířů naší práce.

Vize, která nás inspiruje

Ve světě s omezeným množstvím zdrojů a rostoucí populací se stále zvyšuje poptávka po vysoce kvalitním mase, rybách a krevetách. Proto chceme být globálním leadrem v poskytování inovativních a udržitelných výživových řešení, které nejlépe podpoří "užitkovost".

Nakrmit budoucnostSkretting je esenciálním článkem spojujícím řetězec od krmiv k potravinám. Naše znalosti aktivních látek a výživových potřeb používáme k poskytnutí optimálních sestav krmiv a to i ve světě omezených přírodních zdrojů. V této snaze jsme podporováni našimi světovými inovačními a technologickými institucemi.

Některé inovace jsou globální, nicméně mohou být adaptovány pro mnoho trhů. Jsou zaměřeny na individuální problémy zákazníků nebo dávají výhodu konkrétním chovaným druhům nebo podmínkám pro chov. 

Hodnoty, podle kterých žijeme

Skretting následuje globálně otevřenou kulturu, jejíž součástí je opravdová starost všech našich lidí, o to co děláme, o sebe navzájem a o prostředí, ve kterém pracují. Pro naplnění naší mise "nakrmení budoucnosti" se upínáme ke čtyřem základním hodnotám – inovativnosti, starostlivosti, spolupráci a kompetentnosti – které jsou přijaty celou skupinou našich zaměstnanců.