PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ, DODAVATELŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování všech osobních údajů náležejících spotřebitelům, zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „obchodním partnerům“ nebo „vám“), které provádí společnost Nutreco N. V. se sídlem na adrese Stationsstraat 77, Amersfoort, Nizozemsko či jakákoli firma přímo či nepřímo společností Nutreco vlastněná nebo ovládaná, s níž komunikujete nebo máte obchodní vztahy (dále jen „naše společnost“, „naše firma“ nebo „my“). Toto prohlášení se nevztahuje na obchodní údaje a údaje o firmách.
Nutreco N.V. a firma přímo či nepřímo společností Nutreco vlastněná či ovládaná, s níž komunikujete nebo máte obchodní vztahy, odpovídá za zpracování vašich osobních údajů. V tomto prohlášení uvádíme, kdo jsme, jak a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, a všechny další informace, které by vás mohly zajímat. Budete-li mít nějaké doplňující otázky, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených na konci tohoto prohlášení. 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 24. května 2018. Poslední změny byly provedeny 24. května 2018. Toto prohlášení se může časem změnit; aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách. Dojde-li k významným změnám, budeme vás aktivně informovat.

 

2. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše firma bude vše osobní údaje zpracovávat, když s námi budete obchodovat, když budete používat naše webové stránky nebo aplikace nebo když s námi budete komunikovat.

A. Kvůli zodpovídání vašich dotazů

Pokud se s námi spojíte, použijeme vaše osobní údaje, abychom vám odpověděli a reagovali na vaše případné dotazy.

 

Za tímto účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který získáváme, když nám poskytujete vaše osobní údaje;
 • v nezbytném rozsahu zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi a jakékoli další osobní údaje, které jsou nezbytné k zodpovězení vašich dotazů.

 

B. Kvůli vývoji a zkvalitňování našich produktů a služeb

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vyhodnotili, analyzovali a zkvalitnili naše produkty a služby (zákazníkům). Používáme agregované osobní údaje, abychom analyzovali chování zákazníků a podle toho přizpůsobili naše produkty a služby. Když používáte webové stránky nebo aplikaci, zadáváte nebo prohledáváte data na webových stránkách nebo v aplikaci; také zpracováváme vaše osobní údaje při sestavování analytických zpráv. Používáme agregované osobní údaje, abychom analyzovali chování zákazníků a podle toho přizpůsobili naše produkty a služby a tak zajistili, že budou relevantní pro naše zákazníky. To znamená, že analyzujeme, jak často čtete náš bulletin, jak často navštěvujete naše webové stránky či aplikace, na které stránky klikáte a jaké zboží si prostřednictvím našich stránek či aplikací kupujete. Můžeme nakupovat doplňující údaje z veřejných zdrojů, abychom za shora uvedenými účely doplnili naši databázi.

 

Za tím účelem

 • zpracováváme vaše informace na základě našeho legitimního zájmu vyvíjet a zlepšovat naše produkty a služby;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje jako jméno a datum narození, platební a kreditní informace a korespondenci s námi. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na webových stránkách nebo které byly generovány funkcemi, které jste na webových stránkách použili, a technické údaje o vašem zařízení, například jeho IP-adresu, stránky, které jste na naše webu navštívili, váš způsob prohlížení stránek a čas strávený na našem webu.
 • Pokud se rozhodnete účastnit se našich průzkumů, možná vás požádáme o vaše osobní údaje. Za tím účelem také můžeme použít vaše osobní údaje vámi poskytnuté v rámci průzkumu.

 

C. Kvůli hodnocení a akceptování zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů

Když se s námi dostanete do kontaktu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyhodnocení a akceptování, například abychom potvrdili a ověřili vaši totožnost. Naše společnost bude dále zpracovávat vaše osobní údaje za jinými administrativními účely, například kvůli provedení due diligence nebo kontroly oproti seznamu sankcí od donucovacích orgánů.

 

Za tím účelem

 • zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a námi. Naše společnost nemůže uzavřít smlouvu, aniž získá požadované informace;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje jako jméno a datum narození, platební a kreditní informace a podrobnosti o vaší korespondenci s námi.

 

D. Kvůli uzavírání a plnění dohod 

Pokud jste si od nás zakoupil produkt či službu jako zákazník nebo pokud s námi spolupracujete jako dodavatel či obchodní partner, zpracováváme vaše osobní údaje pro administrativní účely, například kvůli zasílání faktur či provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme i pro dodávání, přejímání a správu našich nebo vašich produktů a služeb. Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění naší dohody, včetně dodávky zákaznických služeb. Když požadujete přístup do objektu naší společnosti, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem prověřování.

 

Za tím účelem

 • zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi vámi a námi. Naše společnost nemůže uzavřít smlouvu, aniž získá požadované informace;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje jako jméno a datum narození, platební a kreditní informace a podrobnosti o vaší korespondenci s námi.

 

E. Kvůli řízení vztahů a marketingu

Informace uložené v databázi zákazníků využíváme k zasílání vhodných nabídek a informačních bulletinů i k poskytování zákaznických služeb a provádění account managementu a informování o případném stahování výrobku z trhu. Vaše osobní údaje využíváme i při navrhování, realizaci a analýze průzkumu trhu a marketingových strategií.

 

Za tím účelem

 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, když vám posíláme bulletiny nebo jiná sdělení v rámci řízení vztahů a marketingu. Kromě toho zpracováváme osobní data na základě našeho legitimního zájmu zkvalitňovat naše marketingové strategie.
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje jako jméno, kontaktní preference, platební informace, historii objednávek a korespondenci s námi.

 

F. Kvůli realizaci obchodního procesu a internímu řízení

Zpracováváme vaše osobní údaje v rámci realizace a organizace našeho podnikání. To znamená řízení obecně, řízení objednávek a řízení našich aktiv. Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje také za účelem interního řízení. Poskytujeme zařízení pro centrální zpracování, abychom pracovali efektivněji. Provádíme audity a šetření, zavádíme kontrolní prvky a spravujeme a užíváme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s financemi a účetnictvím, pro účely archivace a pojištění, v rámci právní a obchodní poradenské činnosti a v souvislosti s řešením sporů.

 

Za tím účelem

 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu zachovávat zdravý chod našeho podnikání a zkvalitňovat jej;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, například adresu a e-mailovou adresu, osobní údaje jako jméno, platební a kreditní informace, historii plateb a objednávek, korespondenci s naší společností a údaje generované při plnění dohody mezi vámi a naší společností.

 

G. Kvůli organizační analýze a rozvoji, manažerskému výkaznictví a akvizicím a prodejům.

V naší společnosti zpracováváme vaše osobní údaje při přípravě a vypracování manažerských výkazů a analýz. Používáme agregované/anonymizované osobní údaje, abychom mohli vypracovat manažerské výkazy a analyzovat naše podnikání. V rámci přípravy našich manažerských výkazů provádíme průzkumy mezi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, abychom se dozvěděli více o vašich stanoviscích a názorech. Vaše údaje zpracováváme pro účely manažerského výkaznictví rovněž v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a prodeji a za účelem řízení takových transakcí.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu zachovávat zdravý chod našeho podnikání a zkvalitňovat jej;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje například adresu a e-mailovou adresu, osobní údaje jako jméno a datum narození, historii plateb a objednávek, korespondenci s naší společností a informace, které nám poskytujete v rámci průzkumu.

 

H. Když používáte naše webové stránky a aplikace

Když používáte naše webové stránky a aplikace, zpracováváme technické informace o vašem zařízení, abychom vám nabídli určité funkce a abychom našim správcům umožnili řídit a zlepšovat výkon našich webových stránek a aplikací. Když zadáváte údaje na našich webových stránkách či v aplikacích, například produktové preference či vaši polohu, abyste získali relevantní informace nebo funkce, naše společnost tyto údaje zpracovává, aby vám mohla požadované informace či funkce poskytnout. Dále zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili ukládat vaše data (například preference a produkty) do vašich uložených položek a abychom vám umožnili sdílet je s ostatními pomocí možností sdílení, které jste si nakonfigurovali na svém zařízení.

 

Za tím účelem
 • zapracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu nabízet technicky adekvátně fungující webové stránky a aplikace a zlepšovat jejich výkon. Kromě toho na základě vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely pomocí marketingových cookies a cookies sociálních médií na našich webových stránkách a v našich aplikacích;
 • zpracováváme osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách a v aplikacích nebo které byly generovány funkcemi, které jste na webových stránkách a v aplikacích použili, a technické údaje o vašem zařízení, například jeho IP-adresu, prohlížeč, který používáte, stránky, které jste na naše webu navštívili, váš způsob prohlížení stránek a čas strávený na našem webu. Podrobnosti o funkcích cookies jsou popsány v upozornění na cookies na příslušných webových stránkách a v aplikacích.

 

I. Abychom vám umožnili se s námi spojit

Naše společnost je aktivní na platformách sociálních médií jako Facebook, Twitter, LinkedIn či YouTube. Když kontaktujete naši společnost přes sociální média, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom odpověděli na vaše otázky a reagovali na vaše sdělení.
Dále když navštívíte stránku 'Spojte se s námi' na některém našem webu či v některé aplikaci, můžete nás kontaktovat pomocí různých komunikačních kanálů. Dáváme vám naši e-mailovou adresu, abyste nám poslali zpětnou vazbu a navrhli zlepšení, a také informace o našich webových stránkách, Twitteru, Facebooku a YouTubu. Když kliknete na příslušnou ikonu, odkážeme vás na webovou stránku či aplikaci příslušné třetí strany, ať je to poskytovatel emailových služeb, nebo platforma sociálních médií.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu adekvátně reagovat na vaše otázky a správně vás odkázat na naše stránky sociálních médií;
 • zpracováváme komunikační kanál, který jste si zvolili pro spojení s námi, a osobní údaje, které dáváte naší společnosti.  K nim patří vaše (uživatelské) jméno, adresa, e-mailová adresa a osobní údaje, které jste napsali do vašeho sdělení. Kromě toho když kliknete na některé ze zobrazených tlačítek, příslušná třetí strana může do vašeho zařízení umístit cookies.

 

J. Ke sledování a vyšetřování kompliance

Monitorujeme naše procesy v rámci kontroly dodržování našich zásad a předpisů. Během monitorování je možné, že dojde k přístupu k vašim osobním údajům a jejich prohlížení.

 

Za tím účelem
 • můžeme zpracovávat vše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu monitorovat naše interní procesy, abychom byli v souladu se zákonem;
 • k jakýmkoli osobním údajům uloženým v našich systémech může být přistoupeno a mohou být prohlíženy za účelem zajištění dodržování zákona. Osobní údaje, k nimž je přistoupeno a které jsou prohlíženy, nebudou pro účely zajištění kompliance uloženy, pokud to nebude potřeba pro účely dalšího vyšetřování případného jednání, které je v rozporu se zákonem;
 • za tím účelem neuchováváme vaše osobní údaje, ledaže souvisejí s jednáním, které je v rozporu se zákonem. V takovém případě budeme relevantní osobní údaje uchovávat až do uzavření vyšetřování či řízení.

 

K. K ochraně zdraví a bezpečnosti a k zajištění integrity

V naší společnosti si vysoce ceníme zdraví, bezpečnosti a integrity. Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom ochránili naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a obchodní partnery. Proto ověřujeme vaše práva přístupu do našich prostor a můžeme je kontrolovat oproti veřejně dostupným seznamům sankcí od státních či donucovacích orgánů. Také zpracováváme vaše osobní údaje k ochraně majetku naší společnosti, zaměstnanců a zákazníků.

 

Za tím účelem

 • můžeme zpracovávat vše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu monitorovat naše interní procesy, abychom byli v souladu se zákonem;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, například jméno a datum narození, údaje z občanského průkazu či pasu, registrační značku vozidla, historii objednávek a plateb a historii vašich návštěv v našich prostorách.

 

L. Kvůli dodržování zákona

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje ve snaze dodržovat zákony a nařízení. Takový případ by mohl nastat v souvislosti se závazky ohledně daní či podnikání. Abychom dodrželi příslušné zákony a nařízení, možná budeme muset prozradit vaše osobní údaje státním institucím či dozorovým orgánům.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje, abychom dodrželi zákon;
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje jako jméno a datum narození, platební informace, historii plateb a objednávek, údaje z obchodní komory a informace o DPH a daních.

 

M. Když se účastníte akcí či reklamních kampaní

Posíláme vám propagační emaily a pozvánky k účasti na různých akcích. Pokud se rozhodnete, že se některé takové akce zúčastníte, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli takové akce vyhlašovat a organizovat. Navíc pokud se některé takové akce zúčastníte, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli měřit ohlas oné akce či kampaně.

 

Za tím účelem
 • zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž se tím zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním stane nezákonné;
 • zpracováváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a vaši účast na příslušné akci.

 

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Naše společnost obecně uchovává údaje obchodních partnerů jen po dobu nezbytnou pro daný obchodní účel v rozsahu přiměřeném pro splnění relevantních požadavků zákona nebo tak, jak je záhodno vzhledem k platnému zákonu o promlčení.
Neprodleně po uplynutí doby uchovávání budou údaje:
 • i) bezpečně smazány či zničeny nebo;
 • ii) anonymizovány nebo;
 • iii) převedeny do archivu (pokud to není zakázáno zákonem nebo relevantním spisovým plánem).

 

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k vašim osobním údajům v naší společnosti
Jelikož jsme globální organizací, údaje, které shromažďujeme, mohou být v rámci celosvětové organizace naší společnosti předávány do jiných zemí. Vaše osobní údaje mohou být vyměňovány ve skupině, do níž naše společnost patří, s našimi vlastnickými a přidruženými společnostmi, pro administrativní účely a proto, abychom měli úplný přehled o vašich kontaktech a smlouvách v rámci skupiny, do níž naše společnost patří.
Můžeme také vyměňovat vaše údaje proto, abychom vám mohli nabídnout kompletní balíček služeb a produktů.
Zaměstnanci naší společnosti jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a pro výkon jejich práce.
V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány do země, která neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Naše společnost však přijala opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou adekvátně chráněny, protože závazná firemní pravidla platí pro celou skupinu, do níž naše společnost patří.

 

Přístup třetích stran k vašim osobním údajům 
Třetí strany mohou mít přístup k vašim osobním údajům tam, kde je to na místě kvůli poskytování jejich produktů či služeb naší společnosti.
Když je třetím stranám poskytnut přístup k vašim osobním údajům, naše společnost podnikne požadovaná smluvní, technická a organizační opatření k zajištění, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účel zpracování sjednaný s naší společností. Třetí strany budou vaše osobní údaje zpracovávat jen v souladu s platnými zákony.
Jsou-li osobní údaje předány třetí straně do země, která neposkytuje adekvátní ochranu osobních údajů, podnikneme kroky k zajištění, aby vaše osobní údaje byly adekvátně chráněny, například uzavřeme s těmito příjemci standardní smluvní doložky EU.
V ostatních případech vaše osobní údaje nebudou třetím stranám předávány, pokud to nebude požadováno zákonem. 

 

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Podle našeho názoru a na základě našeho posouzení rizik jsme k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů přijali přiměřená bezpečnostní opatření. Při našem posuzování jsme brali v úvahu riziko nahodilého či nezákonného zničení, nahodilé ztráty, poškození, změny, neoprávněného prozrazení či přístupu a všech dalších forem nezákonného zpracování (mimo jiné včetně jejich nadbytečného shromažďování) či dalšího zpracování.

 

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich přehled a za určitých podmínek jejich opravu nebo výmaz. Kromě toho můžete mít právo omezit zpracování týkající se vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Chcete-li svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit, kontaktujte nás laskavě pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení. Pamatujte, že můžeme požadovat další informace kvůli ověření vaší totožnosti. 

 

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Když udělíte svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pamatujte, že odvolání souhlasu nemá zpětný účinek a že odvolání souhlasu je možné jen v případě, že jste nejprve souhlas dali. Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás laskavě pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení.

 

8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NAHLÁSIT PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte-li stížnost ohledně toho, jak naše společnost používá vaše osobní údaje, nebo pokud jste se dozvěděli o porušení bezpečnosti osobních údajů v naší společnosti, můžete podat stížnost nebo nahlásit porušení bezpečnosti osobních údajů pomocí kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení. Kromě podání stížnosti u naší společnosti můžete podat stížnost u místního orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

 

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li nějaké dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů, nejprve si prosím přečtěte toto prohlášení. Máte-li další dotazy, poznámky, pochvaly či stížnosti, kontaktujte laskavě pověřence pro ochranu osobních údajů v naší společnosti na adrese privacy@nutreco.com.