Role akvakultury

Mise společnosti Skretting ("nakrmení budoucnosti") je založena na výzvě zásobit potravinami světovou populaci, která by měla podle předpovědi dosáhnout 9 miliard lidí do roku 2050. Naší ambicí je podílet se na  realizaci rostoucí poptávky po jídle. Hledáme inovativní cesty, jak zvýšit efektivitu a výživnou hodnotu našich produktů, produktivitu našich zákazníků při současném omezení vlivu našich hodnotových žebříčků na životní prostředí. 

“Akvakultura nabízí stále atraktivnější řešení potravinových potřeb. Již dnes je nejrychleji rostoucím segmentem živočišné produkce, ale její potenciál pro budoucí rozvoj je stále obrovský. Nežádám Vás o změnu směru, kterým jdete, ale o urychlení pokroku."
Kofi Annan
Hlavní mluvčí AquaVision 2012
“Akvakultura pomůže překonat propast mezi udržitelným rybolovem a světovou poptávkou, ale pouze pokud bude prováděna zodpovědně.”
Sir Bob Geldof
Hlavní mluvčí AquaVision 2014

Řízení udržitelného růstu

Skretting se pustil do série ambiciózních, celofiremních plánů, které povedou růst produkce krmiv pro příštích několik let. Kromě zaměření na lokální produkty skrze partnerství, současně vyhledává možnosti realizace svých globálních produktů, modelů a portfolia služeb pomocí naplňování potřeb v rychle rostoucích oblastech. Toho lze dosáhnout využitím podrobných znalostí trhů, produktů a služeb. Udržitelnost je neoddělitelnou součástí strategie Skrettingu. Je i cestou, jak zůstat globálním leadrem v dodávání inovativních a přitom udržitelných výživových řešení.Tato vize je založena na jasných ambicích zahrnujících lidi, planetu a zisk v rámci akvakultury.

Naše pozice jako světového lídra ve výrobě krmiv pro vodní organismy

Díky výzkumným a vývojovým aktivitám, (které provádí Výzkumné Centrum pro Akvakulturu Skretting ve spolupráci s našimi techniky), Skretting neustále vyvíjí inovativní produkty a koncepty, které naplňují výživové potřeby ryb a krevet od fáze přechodu na vnější výživu až po výlov. Úspěch je založen na  trhem poháněné pobídce k výzkumu a vývoji, která je vedena našimi čtyřmi základními pilíři inovace: Life Start, Zdraví & Welfare, Efektivita krmiv a Modely & Služby.

Life Start 
je zaměřen na výživu mladých ryb a krevet. Krmiva jsou koncipována na vitalitu a perfektní fyziologický stav v následné fázi života.
Efektivita krmiv
vyžaduje, aby každá krmná komponenta našich krmiv, byla vybrána pro nejlepší zdraví a optimální růst se současným zaměřením na nejlepší ekonomiku pro celou dobu produkčního cyklu.
Zdraví & Welfare
se soustřeďuje na vztah mezi výživou a zdravím skrze průběžné hodnocení současných a potenciálních ingrediencí se snahou přinést zvýšenou účinnost.
                                                               

Modely & Služby
umožňují producentům optimalizovat efektivitu a výživové vstupy pro dosažení jejich požadovaných technických a finančních výsledků.