AquaVision 2016: Vylepšovat a spolupracovat pro dosažení "Modré revoluce"

15 červen 2016

"Inovace a spolupráce jsou středobodem dosažení dlouhodobě udržitelného růstu akvakultury," slyšeli zástupci na zahajovacím dni konference AquaVision 2016 ve Stavangeru, Norsko.

Při vysvětlování "Modré revoluce," hlavního tématu onference, pozvaní přednášející Alf-Helge Aarskog (Hlavní ředitel Marine Harvest), Ragnar Tveteraas (Profesor na University of Stavanger) a Avrim Lazar (Konzultant Globální Lososí Iniciativy - Global Salmon Initiative – GSI), všichni naléhali na potřebu zvýšení úrovně vědeckého pokroku skrze celou akvakulturu.

Aarskog zdůraznil velkou nevyrovnanost mezi velikostí oceánů a jejich podílu na výživě člověka - poskytují pouze 2 % potravin, které lidé na celém světě spotřebují i přes to, že zabírají 70 % povrchu Země. Také varovalže světová produkce losos - jednoho z hlavních chovaných druhů - tento rok vykázala snížení produkce.

“CHov lososa se musí dostat zpět na cestu růstu. POtřebujeme více chovných lokalit a potřebujeme najít alternativní zdroje krmiv a nové technologie a vyřešit výzvy v biologii ekonomicky efektivně," řekl Aarskog.

Detailně popsal čtyři nové R&D projekty, kterými se nyní Marine Harvest zabývá, o kterých je společnost přesvědčena, že mohou zvýšit mohou zvýšit jejich výrobu bez vlivu na mořské prostředí, nebo vystavení ryb biologickým ohrožením, jako jsou mořské vši.

Ve zmíněné prezentaci, Tveteraas řek, že světová akvakultura zaznamenala pár ohromujících nárůstů produkce, ale dodal, že pro růst akvakultury byly vždy nezbytné inovace.

“Se současnými technologiemi a způsoby, jak se věci dělají nemůžene dále pokračovat. Potřebujeme inovace, které zlepší biologické vlastnosti chovaných druhů," řekl.

"Také rozdílně druhy potřebují rozdílné znalosti a technologie. Akvakultura jako taková čelí mnoha běžným výzvám," řekl Tveteraas, který věří, že hodně řešení může být nalezeno pomocí větší spolupráce mezi jednotlivými odvětvími akvakultury.

“Pokud má akvakultura dosáhnout požedovaného růstu, musí investovat do výzkumu a inovací zaměřených na vědomostech. Pro mnoho farmářů bude příliš nákladné najít jejich vlastní řešení, ale spolupráce na úrovni vědomostí a inovací může udělat dosažení růstu a konkurenceschopnosti akvakultury možným," řekl.

Podobně, protože konzumenti nerozlišují mezi jednotlivými společnostmi, má také akvakultura zodpovědnost ve sdílení sídlené pověsti a měla by hledět na odpověď globálním talkům společně," řekl Lazar.

“Vědět, kdy se s řešením problémů obrátit na kamarády, může udělat velký rozdíl," řekl. "Neříkám, že konkurence by si neměla konkurovat, alo občas mohou být problémy, kterým se čelí vyřešeny pouze ve skupině."

“Souhlasím se všeni řečníky, kteří řekli, že svět chce být nakrmen zdravým jídlem. My ho s jistotou mámea věřím, že mnohé biologické problémy, kterým dnes čelíme přejdou. Zároveň se ale objeví nové, takže zatímco už jsme nejudržitelnějším odvětvím průmyslu, budeme se stále zlepšovat," řekl Lazar.

 

AquaVision se koná ve Stavangeru, Norsko, 13-15 června 2016.

Více informací o AquaVision 2016 je k dispozici na www.aquavision.org.

 

Kontaktní informace

Marit Husa, Manažer komunikace Skretting Group, marit.husa@skretting.com, phone +47 47 68 55 44

Eivind Helland, Pořadatel konference AquaVision, eivind.helland@blueplanet.no, phone +47 91 37 78 25