Chov kervet: Prevence je lepší, než léčení

7 září 2016

'Funkční složky a inovace v krmivech zaručují lepší udržitelnost chovu krevet než antibiotika

Guayaquil, 7. Září 2016; Zdravotní problémy, které ovlivnily většinu hlavních regionů produkce krevet na celém světě v posledních letech zintenzivnily zájem chovatelů o produkci zdravějších a odolnějších obsádek. Ve spojení se zavedením striktních sanitárních pravidel, mnoho chovatelů krevet vzhledalo nová, na zdraví zaměřená, krmiva pro celý životní cyklus krevet, která zlepšují růst a omezují negatiní vlivy bakterií. Někteří, i přes tyto možnosti, používají i nadále antibiotika a tím se podílejí na jednom z největších problémů moderní doby - mikrobální resistence proti antibiotikům, která ohrožuje efektivitu prevence a léčby stále se zvyšujícího počtu nemocí způsobených bakteriemi. Ačkoliv je resistence bakterií proti antibiotikům přírodním fenoménem, její nvýšení a rozšíření bylo obrovsky urychleno zvykem rozšířeného používání antibiotik. Rozšíření použití antibiotik v chovech zvířat a v jejich potravním řetězci v tomto bezpochyby hrálo taktéž svou roli.; Většina odchoven krevet otevřeně komunikuje s okolním prostředím (přítoky a odtoky) což v minulosti zanamenalo obtíže s ochranou obsádek těchto odchoven před patogenními bakteriemi. Nehledě na tento problém; Skretting potvrdil, že použití nových funkčních složek krmiv vytváří synergický efekt podporující funkci imunitního systému a pomáhá ochránit krevety před nepřátelskými hrozbami..
www.gisis.com.ec