Evropská dohoda o obchodu dává nebývalou šanci chovu krevet v Ekvádoru

20 prosinec 2016

Během posledních deseti let se výrazně zvýšil obchod mezi Ekvádorem a EU - v roce 2015 dosáhl 4,6 miliard EUR - což udělalo z Ekvádou druhého nejdůležitějšího obhcodního partenera EU.  Nová obchodní dohoda vyjednaná oběma stranami toto partnerství ještě do budoucna podpoří a poskytne úžasný mezinárodní zákld pro růst Ekvádoerské akvakultury

Nová obchodní dohoda mezi Ekvádorem a EU poskytne ideální prostředí pro rostoucí sdílenou liberalizaci, která do budoucna zvýhodní obchod mezi těmito dvěma stranami, přiláká investice do Ekvádoru a pomůže rozvoji místního obchodu, který by měl nabrat dostatečnou sílu pro mezinárodní rozvoj.

Ecuador a EU vyjednávali Obchodní Dohodu, která jim umožní profitovat z dohod o preferenčním obchodu pro získání lepšího přístupu k hlavním exportovaným komoditám z Ekvádoru do EU, od roku 2014. Těmito preferovamými komoditami jsou produkty rybolovu a akvakultury, banány, čerstvé květiny, káva, kakao, ovoce a ořechy. Tato dohoda rovněž zpřístupní Ekvádorský trh mnoha Evropským firmám pro vývoz klíčových produktů jako stroje, vybavení pro přepravu a chemikálie.

Tato dohoda také zruší veškeré tarify pro veškeré produkty průmyslu a rybářství, zvýší přístup trhu k zemědělským produktům, zlepší přístup k nákupu a službám a dále sníží technické bariéry obhcodu. Jakmile bude dohoda plně zavedena, předpokládané úspory por exportéry z EU budou 106 milionů EUR a Ekvádorští exportéři ušetří až 248 milionů v odpuštěných daních.

Jelikož je chov ryb a krevet jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví v Ekvádoru, Národbí Komora pro Akvakulturu (Cámara Nacional de Acuacultura – CNA) byla jedním z největších podporovatelů procesu vyjednávání a posunu dohody s EU do procesu implementace.

EU má oboustranné obchodní dohody s Kolumbií a Peru, které byly výhodně aplikovány v Peru od 1. Dubna 2013 a v Kolumbii od 1. Srpna 2013. Jekmile bude dohoda pro Ekvádor plně zavedena, tato Euro-Andská dohoda otevře trhy na obou stranách stejně tak, jako zvýší stabilitu a předpovídatelnost obchodu a investičního prostředí.

Carlos Miranda, Generální ředitel Skretting Ekvádor a také Vice-Prezident CNA, potvrzuje, že CNA bylo výrazně zapojeno do mnoha porcesů spojených s vyjednáváním tarifů pro krevety včetně setkání s vysoce postavenými členy Evropského parlamentu a komisařů pro obchod. Vskutku velké zapojení orgánů do tohoto vyjednávání bylo potvrzeno i jejich pozváním na oficiální podpisový ceremoniál Protokolu o Přijetí Ekvádoru do Dohody o Obchodu s EU, Kolumbií a Peru 11. Listopadu.

“Proces vyjednávání byl dlouhý, ale stál za tu snahu. Tato dohoda bude mít pozitivní vliv na mnoho komerčních sektorů Ekvádorské ekonomiky. Zatímco Ekvádorský chov krevet v poslední době neustále posiloval, doufám, že tato nová dohoda má potenciál být zásadní změnou pro všechny porducenty,” říká Miranda.

Ve třetí třetině tohoto roku značka Skretting Ekvádor oficiálně spustila sekce Ekvádor a Peru. Tyto jsou primárně zaměřeny na světové znalosti firmy ve vědě a výzkumu v kombinaci s lokálním vhledem a zkušeností na podporu místních chovatelů krevet za účelem zvýšení jejich produkce udržitelnější cestou a pomoci, která by měla přinést novou z"zlatou éru" tomuto odvětví průmyslu.

“Skretting již dlouho měl vizi ‘nakrmení budoucnosti’ a velmi důležitou součástí této ambice je krmení krevet vysoce kvalitními krmivy, což váme, že je cílem i všech našich zákazníkůstejně tak, jako světovéoh obchodu. Evropský trh je znám jako trh vyžadující vysokou kvalitu importovaných produktů a hlavně jídla. Tím, že jsme blíže chovatelům i trhu, poračujeme v naší snaze pomoci Ekvádoru vybudovat udržitelnější chov krevet,” říká Miranda.