Mistři řešení společných výzev Skretting na Animal Health Investment Europe

28 únor 2017

V úterý 23 února 2017 byla Animal health Investment Europe místem konání plenární diskuse na téma Inovace a Udržitelnost v Akvakultuře, která zahrnovala lídry na poli akvakultury, kteří nejen nastavují vysokou laťku inovací ve všech vrstvách akvakultury skrze své společnosti, ale rovněž spolupracují na hledání řešení výzev udržitelnosti. 

Na fóru, kde se sešlo více, než 350 zástupců, Skretting potvrdil správnost vize, že růst akvakultury bude jedním z hlavních řešení nakrmení rychle rostoucí populace světa, u které je předpovězen nárůst na 9 miliard lidí do roku 2050. Tento nárůst populace, podle FAO, bude vyžadovat nárůst stávající produkce potraavin o 70%.

Steven Rafferty, Výkonný ředitel Skretting, zdůrazznil nezbytnost zrychlení inovací, které podpoří zdraví a zdravotní nezávadnost chovaných vodních i suvhozemských zvířat.

“Nehledě na to, co děláme jako odvětví průmyslu pro snížení tlaku na životní prostředí jakými jsou vykořisťování zdrojů krmných komponent, využití půdy, vody a energie, vytváření odpadů a zvyšování naší uhlíkové stopy a další, farmaření - ať už ve vodě, nebo na souši - nemůže být považováno za udržitelné, pokud samy zvířata trpí ohrožením nemocemi, nebo dalšími problémy welfare. Zdravé zvíře je produktivní zvíře a pro nakrmení 9 miliard lidí v roce 2050 potřebujeme zdravá zvířata a zdravý průmysl." řekl Rafferty.

Pokračoval, “Prevence je vždy účinnější, než následná léčba a to ať vzhledem ke zdraví zvířat, tak k ekonomice chovu. Proto bu se inovace měly zaměřovat na preventivní řešení. V produkci ryb i ostatních živočichů je pro nás mnoho věcí, které se musíme naučit a vyvinout šlechtitelské metody, které nám poskytnou odolnější zvířata a vyvinou účinnější vakcíny a také funkční a přesmě zaměřená krmiva. Je naprosto jasné, že tato řešení je nutné aplikovat holistickou cestou, protože jedno kařdé řešení samo o sobě nevyřeší specifická zdravotní ohrožení samostatně.”

Aby předvedl, jak může spolupráce mezi chovateli a ostatními organizacemi v akvakultuře urychlit vývoj udržitelných řešení, vysvětlil Rafferty jak zabrala společná snaha na onezení užití antibiotik v chovech lososů v Čile.

Minulý rok světové a lokální společnosti podílející se na chovu lososů v Čile vedené Skrettingem, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaqem, Centrovetem, Cermaqem, Blumarem a Ventisqueros spistily přelomový projekt Pincoy, který je zaměřen na problémy s antibiotiky skrze zvýšenou snahu společných sil průmyslu lososa a nese měřitelný a udržitelný rúst. Tento pečlivě strukturovaný program se skládá ze šlechtění, vysoce kvalitních prestartérových krmiv, pečlivého výběru násad, vakcinace, funkčních ingrediencí v krmivech, použití metod nejlepší praxe behem chovy jak ve sladké, tak mořské vodě a přesného sledování a hlášení.

“Pincoy je pilotním příkladem toho, jak důležité odvětví akvakultury využívá holistického přístupu a aplikuje všechnu nejefektivnější nástroje, které jsou k dispozici, najednou a koordinovaně aby překonalo hlavní překážku udržitelnosti.,” řekl Rafferty.

Součástí panelu pro akvakulturu byli také Morten Nordstad (Hlavní ředitel Pharmaq), Oyvind Oaland (Světový ředitel vědy a výzkumu v Marine Harvest), Malcolm Pye (Hlavní ředitel Benchmark) a host Ralph Sutton (Mezinárodní řídící pratner v AXON).

Animal Health Investment Europe fórum se konalo v Millennium Hotel Londýn Mayfair, Velká Británie, 22. -23. února 2017.