Náskok v pigmentaci násad lososů

21 prosinec 2015

Skreting zveřejnil průlom v pigmentaci násad lososů; Pro zlepšení růstu a zdravotního stavu násad lososů nasazovaných ze sladkovodních chovů do mořských odchoven zvolilo mnoho chovatelů cestu prodloužení období chovu násad ve sladké vodě a tím nasazování větších násad do klecových odchoven. Důsledkem zkrácení doby pobytu lososů ve slané vodě před jejich zpracováním, díky jejich rychlejšímu růstu, se zkrátila doba, po kterou přijímali pigmentované krmivo.; Barvivem, které u lososů způsobuje ceněné zbarvení masa, je karotenoid astaxanthin. Přirozeně je obsažen v planktonu, řasách a exoskeletu korýšů a zároveň existuje jeho identická syntetická forma. Astaxanthin je antioxidantem, stejně jako prekurzorem vitamínu A. Pokud jsou vyráběna krmiva na organické bázi, astaxanthin pro jejich výrobu je získáván z bakterií.; Jelikož bylo lososům v mořských klecích vždy podáváno krmivo s barvivy, standardem bylo nedávat násadám barvená krmiva v množstvích, které by způsobily zbarvení jejich masa, před jejich nasazením do mořských klecí. Již po dlouhou dobu zavedená omezení zároveň zaakazovala podávat syntetická astaxanthin lososům do věku 6 měsíců. V Británii bylo toto pravidlo nedávno změněno, ale v Norsku stále platí.; Zatímco před 10 - 15 lety nebylo výjimkou, že farmáři nasazovali lososy do klecí ve hmotnosti 4O g, Dnes se do klecí nasazují ryby mnohem větší a mnohem vyvinutější z pohledu jejich životního cyklu.; "Při tomto zkrácení času pobytu lososů v mořské vodě o několik měsíců rybám před porážkou chybí několik měsíců potřebných k obarvení jejich masa na požadovanou barvu. Jak šel čas, pozorovali jsme pokles pigmentace lososů na různých místech včetně Norska, Kanady a Čile," jak řekl Leo Nankervis, vedoucí teamu zabývajícího se výživou lososů ve výzkumném středisku firmy Skretting (ARC).; Pro překonání této výzvy v barvení lososů, s přihlédnutím k rozsáhlému výzkumu použití astaxanthinu, Skretting, jako globální lídr v krmivech pro vodní organismy, vyvinul specifická krmení pro krmení lososů ve fázi odchovu ve sladké vodě s obsahem astaxanthinu, která umožňují částečné obarvení rybího masa před jejich přesazením do mořských odchoven.; "Tato krmiva umožňují farmářům dát rybám náskok v procesu jejich barvení, který jim umožňuje zvýšení obsahu astaxanthinu v rybím mase na 0,5 ppm před jejich přesazením do mořských klecí," říká Nankervis.; (Zjištění ze zmíněných pokusů jsou zobrazena v přiloženém grafu pigmentace.); Modelové studie; Pro dodržení výše zmíněných regulací použití syntetického astaxanthinu, testy ARC firmy Skretting vedené výzkumníkem Guido Riesenem provedené na na juvenilním lososovi ve věku přibližně 6 měsíců pokračovay po celou doby odchovu ryb v moři; (Podívejte se na přiložený graf průběhu pokusu); Ryby byly do moře nasazeny ve hmotnosti 115 g a byla jim podávána krmiva se zvolenými obsahy astaxanthinu.; Výsledků ukázaly, že model s použitím krmiva s obsahem 70 ppm ve sladké vodě se nejvíce podobal krmení lososů barveným krmivem ve vodě mořské.; Využití přijatého astaxanthinu ve sladké vodě se podobalo jeho využití ve vodě mořské. To byla skvělá zpráva, protože nám to umožnilo modelovat průběh barvení stejně pro obě fáze odchovu," řekl Nankervis. "Zároveň toto zjištění přišlo zhruba v době, kdy EU odstranila šestiměsíční limit pro barvení ryb, což udělalo použití astaxanthinu během odchovu ryb ve sladké vodě ekonomicky dostupným. Naneštěstí v Norsku je toto nařízení stále platné."; Výhody pro trh; Roar Sandvik, globální manažer firmy Skretting pro krmiva využívaná ve saldkovodní a přechodové fázi v chovu lososů, říká, že nová "sladkovodní" krmiva naplňují stále důležitější potředy produkčního systému v chovu lososů a spolu s vědomostmi získanými v procesu výzkumu a vývoje jsme nyní schopni poskytnout cennou podporu chovatelům ryb, kteří si chtějí stanovit jasnou strategii dosažení optimálního zbarvení rybího masa.; "Barvivo astaxanthin je nezbytnou součástí výživy lososů. Krom jiných věcí ovlivňuje i růst a zdravotní stav ryb. Také jim dává vzhled, který koneční spotřebitelé vyhledávají. Proto bylo vždy dosažení správného a rovnoměrného zbarvení filet důležitým cílem všech chovatelů ryb," říká Sandvik. "Ačkoliv je jisté, že zkrácená doba odchovu lososa v moři ohrožovala proces jeho barvení ve většině regionů jeho chovu, tato nová složení krmiv jsou velkou výhodou pro trh, protože se zaměřují přímo na řešení této nevyváženosti."; Managemetn sresu; Výzkumy ARC Skretting týkající se barvení ryb rovněž posunuly znalosti týkající se podobně důležitého tématu léčby "mořských vší" a jejich efektu na barvení ryb.; Peroxid vodíku se stal rozšířeným odvšivivacím agens. Například v norsku se frekvence používání koupelí v peroxidu vodíku proti mořským vším a dalším parazitům během posledních let zvýšila několikanásobně. JElikož je peroxid vodíku oxidačním činidlem a astaxanthin je antioxidantem, výzkumníci z ARS Skretting považovali za důležité zjistit, jaký do jaké míry ovlivní použití peroxidu pigmentaci masa ryb. Tyto výzkumy byly vedeny zkušeným výzkmníkem Gunvorem Struksnæsem.; Zjistili, že určitý podíl ryb v případě stresu přemění astaxanthin na idoxanthin (metabolit astaxanthinu). Zajímavým zjištěním bylo, že některé ryby jsou stresem ovlivněny mnohem více, než jiné, což pomohlo k lepšímu pochopení variability ve zbarvení masa, kterou pozorujeme u jednotlivých ryb v reakci na barvení. "Tato zjištění doplňují výzkum ARC Skretting prováděný na větších rybách během odchovu v moři zaměřený na efekt koupelí v peroxidu vodíku jako takových," říka Nankervis.; "Zjistili jsme snížení intenzity zbarvení masa po koupeli v peroxidu vodíku, ale nebylo tak výrazné, jak bylo původně přepokládáno. Další pokusy, které nezahrnovaly koupele v peroxidu, ale jen snížení hladiny (objemu) vody, rovněž u ryb spustily přeměnu astaxanthinu na idoxanthin.; "Potvrdili jsme, že stres, částečně i stres ze zhuštěné obsádky (crowding stress), má hlavní podíl na spuštění mechanismu přeměny astaxanthinu na idoxanthin u lososů. Tyto znalosti nám otevřely novou cestu zaměření výzkumu. Již dnes se totiž snažíme rozšířit si obzory v oblasti mechanizmů, které řídí odbourávání pigmentace u velkých ryb ve fázi odchovu v mořích," říká Nankervis.; Graf zbarvení; Graf metodiky pokusu; Poznámky; *Na základě podnětu od Evropské rady pro Panel aditiv, produktů a substancí používaných pro výrobu krmiv (FEEDAP) k podání vědeckého názoru na bezpečnost a účinnost astaxanthinu, jako aditiva do krmiv, bylo omezení podávání syntetického astaxanthinu rybám během prvních 6 měsíců jejich života zrušeno a za bezpečnou byla uznána koncentrace 100 mg.kg-1.