Norské společnosti v centru nového mezinárodního společenství pro světově udržitelný chov mořských živočichů

14 prosinec 2016

Bergen/ Oslo/Stavanger: největší Norské společnosti produkující potraviny z moře (seefod) byly klíčovými zakladately nové iniciativy zaměřené na změnu světového průmyslu rybolovu. Iniciativa vytvořená osmi největšími producenty seafood pojmenovaní "Seafood Business Ocean Stewardship"  vymaže ilegální, nehlášený a neregulavaný rybolov (IUU)  a nehumánní pracovní podmínky.

Světový trh s mořskými plody je ovládán nekolika velkými společnostmi, které řídí až 16 % nejdůležitějších zdrojů ryb. Tyto velké společnosti s rozsáhlým vlivem na světový obchod s mořskými plody vyjadřují silné obavy nad budoucností oceánů jako výsledku nedostatku strategie zaměřené na životní prostředí a neadekvátního managementu zdrojů. V prohlášení tyto společnosti, které zahrnují i Cermaq, Cargill, Nutreco (mateřskou společnost Skrettingu) a Marine Harvest, rozpoznávají svou zodpovědnost.

- "Stále více lidí se dívá na moře, jako na možné řešení světových výzev týkajících se potravin a klimatických změn, kterým současná světová společnost čelí. Pouze posílením naší mezinárodní spolupráce můžeme nalézt řešení dobrá pro udržitelnost, která mohou zvýšit produkci potravin z moří," říká Einar Wathne, prezident Cargill Aqua Nutrition a člen Norského Centra Odbornosti, Oddělení pro Inovace v chovu mořských plodů.

Knut Nesse, Hlavní ředitel Nutreco: “Věřím, že toto představuje dobrá start něčeho, co se může stát důležitým pro zlepšení udržitelnosti produkce mořských plodů. Ryby jsou nejpřednější, protože jsou opravdovou celosvětovou iniciativou. Druhé a stejně důležité je, že toto spojuje výzvy v rybolovu a akvakultuře. Těším se, až převedeme naše světové zaměření na konkrétní akce.”

Těchto osm společností se spojilo dohromady za účelem omezení globálního zvyšování nelegálního, neregulovaného a nehlášeného rybolovu. Také se zaměří na nedostatky v hlášení a dokumentaci v řetězcích zpracování za účelem předcházení ilegálního rybolovu a nucených prací spojených s tímto sektorem.

Tato iniciativa je unikátní tím, že je celosvětová, pokrývá rozsáhlé oceány a několik částí průmyslu. Svádí dohromady hlavní hráče společností zabývajících se mořskými plody z Asie a Evropy a společná iniciativa je důležitým krokem k dalšímu vývoji ckimatu-přátelského a udržitelného průmyslu.

- "Jsme součástí malé, ale velice vlivné skupiny a máme zodpovědnost zajistit to, že průmysl kolem mořských plodů bude nejen ziskový, ale i udržitelný podle cílů rozvole Spojených Národů spojených s mořem. Tato skupina společností reprezentuje světovou sílu, která může způsobit změnu," říká Geir Molvik, Generální ředitel Cermaq.

- " Schopnost produkovat bílkoviny s velice malými emisemi CO2 znamená, že akvakultura je jednnou z nejudržitelnějších cest, jak pvyrábět potraviny. Svět potřebuje bezpečné, zdravé a dobré potraviny produkované udržitelným a efektivním způsobem. Skoro 70 % povrchu planety je pokryto vodou, ale pouze 2 % pochází z moří. S tímto chceme něco udělat," říká Alf-Helge Aarskog, generální ředitel Marine Harvest

Tato nová iniciativa přišla na popud výsledků výzkukmu proverdeného Stockholm Resilience Centre (SRC) na Stockholm University. V roce 2015 středisko určilo 13 největších společností, které ovládají světový obchod s mořskými plody ať už z rybolovu nebo akvakultury. Z tohoto výzkumu vzešel nápad spojit tyto klíčové hráče na poli průmyslu mořských plodů a vytvořit unifikovanou transformaci průmyslu mořských plodů. Setkání těchto společností v Listopadu nyní vyústilo v iniciativu Seafood Business Ocean Stewardship.

Korunní princezna Viktoria Švédská
Meeting se uskutečnil pod patronátem HRH Korunní princezny Viktorie Švédské – právničky Spojených Národů pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

- "Bili jsme potěšeni, že tolik společností přijalo naši nabídku. To ukazuje, že jsou si vědomi své role a rozumí tomu, jak je důležité jejich úsilí rozvinout a chránit světové zásoby ryb," říká Henrik Österblom, vedoucí projektu a vedoucí výzkumu v Stockholm Resilience Centre.

Výzkum ze Spojených Států ukazuje, že lepší řízení a kontrola výlovků různých ryb nejen, že může zachránit světové zdroje ryb, ale i dělá rybolov znatelně výdělečnějším. Výsledkem může zvýšit obrat tohoto odvětví o 53 miliard USD.

Společnosti budou následovat tyto snahy v roce 2017 pomomcí diskusí o tom, jaká specifická měření by měla být uskutečněna.

Společnosti, které přijaly a podepsaly prohlášení:
Maruha Nichiro Corporation
Nippon Suisan Kaisha, Ltd
Thai Union Group
Marine Harvest ASA
Dongwon Industries
Nutreco (mateřská společnost Skretting)
Cargill Aqua Nutrition
Cermaq (dceřiná společnost Mitsubishi Corporation)

Kontakty:
Sturle Hauge Simonsen
Vedoucí komunikace
Stockholm Resilience Centre
Tel: +46 73 7078550
Sturle.hauge.simonsen@su.se

Lise Bergan
Ředitelka korporátních záležitostí
Cermaq Group AS
+ 47 932 51 114
Lise.bergan@cermaq.com

Hanne Dankertsen
ředitel pro komunikaci
Cargill Animal Nutrition, Cargill
+ 47 99 44 91 73
Hanne_Dankertsen@cargill.com

Ola Helge Hjetland
Vedoucí komunikační kanceláře
Marine Harvest ASA
+47 970 67 932
ola.helge.hjetland@marineharvest.com

Marit Husa
ředitel pro komunikaci
Skretting
+47 47 68 55 44
Marit.Husa@skretting.com

Další informace najdete na
www.keystonedialogues.earth
www.stockholmresilience.org
www.gedb.se
www.beijer.kva.se