Nutreco FeedTech Challenge nabízí ultimátní test pro průlomové inovace

29 listopad 2016

Nutreco FeedTech challenge gif

High-value on-farm validation trial on offer 

Nabídka vzsoce ceněných testů na farmách; Amersfoort, Holandsko 29 Listopadu 2016 - Ve své neustále porkačijící výpravě za hledáním inovací ve výživě zvířat a vodních organismů Nutreco zavádí novou cestu, jak podpořit průlomová řešení pomocí Nutreco FeedTech Challenge. .

Soustřeďujíce se na otázku "Co je tvou průlomovou inovací, která nemůže dále čekat?" Nutreco vyzývá ty nejotevřenější mysli k pomoci v realizaci trvale udržitelné produkce potravin pro stále rostoucí světovou populaci. Vítěz soutěže získá jedinečnou cevu ve formě možnosti vědecky otestovat svou myšlenku na jedné z pokusných farem firmy Nutreco.; Nutreco bylo již v minulosti průkopníkem některých hlavních průlomových inovací, které udělaly produkci potravin udržitelnější. Za předpokladu růstu lidské populace na úroveň 9 miliard do roku 2050 a omezenosti přírodních zdrojů je pro výživářský průmysl nutností zintenzivnit úsilí zaměřené tímto směrem.; Nutreco FeedTech Challenge nabízí prostředí podobné "skleníku a tlakovému hrnci" zaměřené na identifikaci, péči o a obohacení vysoce potentních konceptů v prvotních fázích ověření tohoto konceptu.; Ověření na farmě; Jeden z ředitelů firmy Nutreco podotýká, že ověřovací test je pro vítěze soutěže největší skok kupředu, jaký si kdokoliv začínající může přát.; "V Nutreco se zaměřujeme na to, aby se nové výsledky ve vědě a technologiji dostaly k farmářům co možná nejrychleji a nejefektivněji. Víme, že ověření a znalost toho, jak použít nové technologie přímo na farmě, je naprosto nezbytné pro přijetí těchto inovací farmáři.; "Tato výzva a samozřejme ověřovací potvrzující test může poskytnout průkazné přispění k zavádění nových průlomových inovací do použití v realném životě. Pro začínající je to obrovská příležitost jak urychlit rozvoj jejich inovací, která může potenciálně vést až k nabídce finnancování od Nutreco, nebo jiných našich partnerů.