Představení Nuterra - naše společné přispění k udržitelnosti

23 leden 2017

Nuterra logoSkrze náš vhled, jako světového lídra ve výživě zvířat a vodních organismů, do těchto sektorů má nutreco dlouhodobě názor, že využívání drojů stále efektivnějšími a inovativnějšími způsoby je nejudržitelnější způsob, jak nasytit rostoucí světovou populaci, která by podle předpovědí měla do roku 2050 dosáhnout 9 miliard lidí. Zároveň věříme, že zapracování nejnovějších technologických postupů do pilotních, praktických výživových řešení může mít výrazný vliv na uzavření propasti mezi současnou produktivitou chovu suchozemských zvířat a vodních organismů a využití jejich genetického potenciálu. Stejně tak podporujeme nové chovné postupy, které se snaží optimalizovat produkci namísto metod jednoduše hledajících maximalizaci zisku za cenu degradace půdy.

Nuterra – náš nový celosvětový progrram udržitelnosti - byl navržen k fungování zodpově za účelem dosažení našich cílů. Udržitelnost byla již dlouhou dobu základním pilířem pro obě části společnosti, akvakultůry i chovu suchozemských zvířat, ale většina dosavadních snah o zvýšení udržitelnosti na těchto polích byla nezávislými projekty. Program Nuterra nastavuje strategii udržitelnosti por celé Nutreco a poskytuje nástroje potřebné k jeho zakomponování do celé společnosti.

Složen je ze tří oddělených částí: Plán Nuterra, Standard Nuterra a Hodnocení Porduktů Nuterra. Program poskytuje holistický přístup k udržitelnosti a je navržen tak, aby nám všem ukázal, na co se máme více zaměřit ve smyslu běžných výzev, jako jsou změny klimatu a ochrana života na zemi a ve vodě. Také určuje, čemu máme býti více oddaní v širším pojetí výrobních řetězců i našich týmů.

Plán Nuterra nastavuje jasné cíle týkající se lidí, planety a zisku. Je to nástroj záměrů navržený aby navazoval na akce a iniciativy společnosti během několika následujících let. Tyto záměry jsou napojeny na cíle dlouhodobé strategie a jsou postaveny na čtyřech pilířích programu: Výživvoá řešení, Složení, Akce a Závazek.

Standard Nuterra je vnitřní nástroj, který jasně vyznačuje akce, které je potřeba uskutečnit v rámci Plánu Nuterra stejně tak, jako měří a hodnotí postup v průběhu času. Společnosti v rámci Nutreco mají na tento program přejít během dvou let, aby byla zajištěna započítatelnost a udržitelnost jejích snah a cílů.

Poslsední, ale ne nevýznamější, je Hodnocení Produktů Nuterra. Je to nástroj který napomáhá měřit vlliv výživových řešení Nutreco na životní prostředí. Používá metody hodnocení životního cyklu aby systematicky hodnotil aspekty životního prostředí při používání těchto produktů a služeb. Proces identifikace toho, co bude nejůležitějším aspektem udržitelnosti pro akvakulturu právě běží.

VÝŽIVOVÁ ŘEŠENÍ

Within the Nuterra Roadmap, Nutritional Solutions focuses on helping animal and farmer to perform better. Through the development of nutritional solutions, Nutreco expects to make a significant contribution to making aquaculture production more sustainable. In this regard, the focus is on four innovation areas: LifeStart, Feed Efficiency, Animal Health & Welfare, and Models & Services.

LifeStart covers specific hatchery and nursery nutrition, nutritional solutions for challenging first life stages, transition diets and broodstock nutrition.

Feed Efficiency focuses on having the knowledge and competence to meet all of the nutritional requirements of aquaculture species in order to fully utilise its growth potential. This will enable us to maximise the output of body mass (food) for a given input of feed.

Animal Health & Welfare concentrates on supporting fish and shrimp stocks against stresses such as extreme temperatures, handling and a range of parasites and diseases that can lead to negative health impacts.

Models & Services support our customers to choose feeds that best suit their unique situations and to provide advice to deliver optimum on-farm performance and maximise return on investment.

INGREDIENTS

As Skretting’s aquaculture diets comprise a wide variety of ingredients sourced from all over the world, the Ingredients component of the Nuterra Roadmap creates a sustainable base for feeds and includes responsible sourcing as well as the progression of sustainable partnerships between value chain partners.

The Nutreco Supplier Code of Conduct enables engagement with suppliers on material issues relating to their operations and sets minimum criteria relating to environmental, social and legal aspects. Based on spend, over 90% of suppliers have signed-off on their agreement to comply with the code, and it is mandatory for all new suppliers to sign. Supplier sustainability audits are performed, with an extra focus on countries and ingredients that have been identified as ‘high-risk’.

At the same time, because cooperation between value chain partners (business, government, science and NGOs) is a prerequisite to successfully addressing the sustainability challenges of the industry, Nutreco participates in various sustainable partnerships such as the Round Table on Responsible Soy, the ProTerra Network, the Roundtable on Sustainable Palm Oil, the Aquaculture Stewardship Council and the International Fishmeal and Fish Oil Responsible Supply Standard.

OPERATIONS

The Operations area ensures Nutreco has its own house in order by focusing on reducing the environmental impact of operations as well as improvements within the working environment. Under the Nuterra Programme, the focus is on the monitoring and recording of five sustainability KPIs:

Energy – Make smarter decisions about using newer, more energy efficient equipment and processes in our factories.

CO2 Emissions – Continuously investigate options to change our energy sources to more sustainable options.

Waste – Aim to reduce the amount of waste going to landfill by recycling and reusing as much as possible. Also focus on reducing the amount of products we purchase that cannot be reused or recycled.

Water – Lower withdrawals from local water sources by increasing productivity per water input, reducing wastewater discharges and their pollutant load, and reducing thermal energy consumption.

Health & Safety – Monitor our health and safety performance by registering work accidents and by continuously improving the safety of our work environment.

COMMITMENT

While innovations and operational best practice are hugely important elements in the progress of sustainability, we believe the agenda can only be meaningfully progressed through communication and dialogue with stakeholders.

As well as hosting the two biennial conferences, AgriVision and AquaVision, that bring together key stakeholders from the international feed-to-food chain to discuss global feed, food and business related topics, Nutreco is also heavily involved in community development. This is through the recognition that many farmers in developing markets are smallholders, using basic agriculture and aquaculture methods.

The company has also identified that an important component in the global challenge of sustainably feeding a growing population is to improve the productivity and sustainability of these farms’ farming methods. Therefore, through local community development programmes and partnerships with local governments, NGOs, universities and other companies, Nutreco is sharing its knowledge and expertise. Current programmes include a project in Nigeria helping to raise the livelihoods of as many as 1,000 small catfish farmers.

Nutreco’s Nuterra Programme is also aligned with many of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to be achieved by 2030 that were adopted by 193 United Nations (UN) member states in September 2015.