Průlom krmiv bez rybí moučky pro Skretting

21 březen 2016

Dostupnost rybí moučky již nebude limitovat růst chovu lososa

Skretting je pyšným lídrem v technologii krmiv pro vodní organismy a je prvním na trhu s krmivem pro lososa vyrobeným bez použití rybí moučky dosahujícího stejné účinnosti, krmného koeficientu a vlivu na zdraví ryb. Tento průlom byl umožněn díky pokračujícímu a rozsáhlému výzkumu a je podložen detailní evidencí výzkumného ústavu pro akvakulturu Skretting (Skretting Aquaculture Research Centre - ARC).

PRŮKAZNÉ ŘEŠENÍ

Následky tohoto výzkumu budou podstatné: znamená to, že Skretting může být více flexibilní v použití krmných komponent, což umožňuje nakupovat rybí moučku ze zodpovědných zdrojů a jít mnohem dál, než v minulosti a tím udělat chov lososů celosvětově udržitelnějším.

UDRŽITELNOST JAKO KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ

José Villalon je Ředitelem pro udržitelnost společnosti Nutreco, mateřské společnosti firmy Skretting. Jako bývalý viceprezident a výkonný ředitel programu akvakultury pro WWF a člen Dozorčí rady pro akvakulturu (Aquaculture Stewardship Council - ASC), je Villalon dobře obeznámen se stále přísnějšími požadavky na akvakulturu v globálním měřítku a záváděním průlomů jako je tento do praxe.

“Nakrmení budoucnosti je misí Nutreka a tento průlom na poli flexibility využití krmných komponent nám dává schopnost podstatně se podílet na nakrmení světové populace, která má do roku 2050 dosáhnout 9 miliard," říká Villalon.

SVOBODA KRMNÝCH KOMPONENT

Skretting ARC, se sídlem ve Stavangeru, Norsko, investovalo za posledních 25 let nemalé zdroje do výzkumu potenciálu alternativních zdrojů krmných komponent, které by nahradily tradiční krmné komponenty při zajištění optimálního růstu a zdraví ryb.

Leo Nankervis Microbalance

Progresivní výzkum na začátku roku 2000 vedl k určení klíčových mikrosložek výživy v rybí moučce, které jsou nezbytné pro ryby. Výsledný koncept MicroBalance® umožnil Skrettingu být stále více flexibilní ve skládání receptur krmiv. Současný výzkum je vyvrcholením desetiletí hledání a vidí poslední kousky skládačky zapadat do sebe: kruh MicroBalance okolo rybí moučky a výkrmových krmení pro lososovité ryby je nyní kompletní.

"Díky našemu výzkumu máme detailní evidenci, která dokazuje, že lososovité ryby lze krmit krmivy bez rybí moučky. Toto je velice důležitá znalost, kterou použijeme, aby nám dala větší flexibilitu ve skládání našich komerčních krmiv," řekl Dr Leo Nankervis, vedoucí týmu pro výživu lososovitých ryb ve Skretting ARC.

“Množství rybí moučky dostupné na trhu je konečné. Proto, aby mohla akvakultura růst a poskytnout životaschopné řešení výzvy nakrmit rychle rostoucí světovou populaci, je nezbytné, aby byly zdroje rybí moučky využity co možná nejefektivněji. Dostupnost rybí moučky v budoucnu již nebude omezovat růst chovu lososů."

“Zatímco je rybí moučka extrémně užitečnou ingrediencí poskytující vysoce stravitelný protein, minerály a stopové prvky, s touto znalostí se stává nezbytnou asi tak, jako každá jiná krmná komponenta. Je zaměnitelná a může být do krmiv dávána ve variabilním množství v závislosti na specifických požadavcích na výživu, potřeb zákazníka, stejně jako ceny a dostupnosti," říká.

ZVÝŠENÁ FLEXIBILITA PRO ZÁKAZNÍKY

Světový manager pro výkrmová krmiva ve Skrettingu Sissiel Susort zdůrazňuje, že ačkoliv Skretting dnes disponuje znalostí a schopností produkovat krmiva bez rybí moučky, neznamená to, že rybí moučka bude z produktů vyřazena.

“Fakt, že to dokážeme je klíčový. Na tom, kdy a jestli budou chtít krmivo bez rybí moučky se budeme dohadovat s našimi zákazníky. Cena této znalosti poroste, pokud v budoucnu poklesne dostupnost rybí moučky.”

RYBÍ MOUČKA, STÁLE CITLIVÁ KRMNÁ KOMPONENTA

Raw materials photo

“Rybí moučka je přírodní zdroj dobře vyváženého a vysoce stravitelného proteinu,” dodává Trygve Berg Lea, manažer pro udržitelnost firmy Skretting. “Jako složka krmiv pro ryby nese velké množství energie na jednotku hmotnosti a je skvělým zdrojem proteinu, lipidů, minerálů a vitamínů."

“Zpracování mořských plodů pro lidskou spotřebu s sebou nese vznik velkého množství vedlejších produktů, jako ořezy, ploutve, páteře, hlavy, lastury, kůže a střeva, které mohou být přeměněny a použity jako hodnotné produkty v akvakultuře.  Využití těchto vedlejších produktů je nezbytné, protože eliminuje odpad zvýšením jeho přidané hodnoty,” pokračuje Berg Lea. “Skretting bude nadále používat rybí moučku, pokud to povede ke zlepšení složení, lepší ekonomice. Zdroje rybí moučky zároveň musí pocházet ze zodpovědně prováděného rybolovu nebo s využitím vedlejších produktů při zpracování ryb a mořských plodů.”

CO BUDE DÁL?      

Toto není konec výzkumu MicroBalance® ve Skrettingu. “Toto je velký průlom ve výživě lososů, který nám rozhodně pomůže urychlit vývoj MicroBalance® pro další druhy, které jsou v současnosti mnohem více závislé na rybí moučce, jako například krevety, okoun mořský, platýz a další mořské ryby,” říká Alex Obach, výkonný ředitel Skretting ARC. “Ale toto není konec cesty. Jsme na misi. To, že jsme se stali nezávislými na rybí moučce nám dává šanci objevovat alternativní a nové krmné komponenty, které možná ještě dnes nejsou považovány za možné. Budeme v budoucnu schopni produkovat ryby s využitím surovin, které nejsou konkurenční potravinovým zdrojům pro člověka? Jsme zvědaví a budeme pokračovat v hledání.”