Průlom v obsádkách líhní krevet.

13 listopad 2015

Sekce firmy skretting zabývající se krmivy pro líhně s mořskou vodou právě zavedla novou dietu Vitalis 2,5 určenou pro generační krevety, která jim zaručuje speciální výživu a bezpečnost pro produkci vajíček a nauplií.; "Krmení generačních krevet bylo doposud většinou založeno na podávání čerstvých (přírodních) krmiv, což ssebou neslo značná zdravotní ryzika. Proto jsme pro tento účel vyvinuli specializované krmivo, které nejen že poskytne generačním krevetám kompletní výživu, ale zároveň odsraní ze systému zdravotní ryzika spojená s použitím přírodních krmiv. Testy našeho krmiva Vitalis 2,5 provedené v Jižní Americe ukázali krmivo, jako velice úspěšné, protože výsledky testů byly naprosto úžasné. Zvýšila se produkce vajíček, počet kopulujících párů, líhnivost a počet vajíček vyprodukovaný na jednu samici. Zároveň se kvalita vody držela na mnohem lepších hodnotách. To umožnilo snížit výměnu vody a tím výrazně přispělo k omezení rizik z tohoto plynoucích," říká Eamon O'Brian, manažer produktů určených pro výživu organismů v líhních s mořskou vodou ve firmě Skretting.