Průlom v růstu krevet

25 červenec 2016

Chov krevet v Ekvádoru bude profitovat z nového krmného nařízení

Guayaquil, 11 July 2016: Sjednocení vysoce kvalitní výživy a pricizním krmením může přinést novou zlatou éru chovatelům krevet v Ekvádoru a celé Latinské americe.

Skretting, se silným zaměřením na potvrzení nejlepšího složení živin v jeho krmivech a potřebnou frekvenci krmení, prošel nespočtem aspektů krmení krevet. Během kontroly obojího, příjmu krmiva a jeho kvality, získal detailní evidenci, která potvrdila ž došlo k poklesu krmného koeficientu 1:8 na 50 % a byl zdvojnásoben růst na 2 g týdně a zároveň bylo zvíšeno přežití krevet z 50 na 85 %.

“Nejenom, že srovnání kvality krmení z krmného rozvrhu během dne poskytuje krevetám optimální výživu, ale Skretting také našel nejlepší cesty, jak ovládat to, jak se naše krmivo v nádrži chová a že jsou veškeré pelety krevetami zkonzumovány. Dohromady budou tato zjištění maximalizovat genetický potenciál růstu těchto zvířat," vysvětluje Angela Gutierrez del Alamo Oms, technický ředitel Skretting pro Ekvádor.

“Tento inovativní průlom v krmení může přinést revoluci v produkci krevet v mnoha regionech, kde jsou krevety chovány," dodává.

"Tradičně jsou komerčně chované krevety v Ekvádoru krmeny průměrně 1,5x denně, což je nedostačující pro jejich plné nasycení, natož pro optimalizaci jejich růstu," říká Gutierrez del Alamo Oms. Kvůli limitovaké kapacitě jejich zažívacího traktu se krevety přestanou krmit před naplněním jejich nutričních potřeb a také by mohly pokračovat ve svém krmení dále během dne. Jelikož je pro krevety velmi složité najít a zkonzumovat pelety dvě hodiny po jejich vhození do nádrže, okamžitě nezkonzumované pelety sjsou zničeny (rozpadnou se) a kvalita vody v nádrži por výkrm krevet se díky živinám z nich může zkazit.

Při popisu daného průlomu Carlos Miranda, Hlavní ředitel Skretting Ekvádor, říká: “Výsledky tohoto nového postupu jsou naprosto úžasné a zahrnují i plně dokumentované komerční pokusy, které ukazují nebývalé hodnoty intenzity růstu, zdravotního stavu a přežití krevet. "Nakrmení udoucnosti" je misí firmy Skretting a tato kombinace pokročilé výživy s managementem farem dává chovatelům krevet v Ekvádoru schopnost produkce o téměř 100 %."

S tímto prvořadým cílem podílet se na naplnění potřeby potravin rychle rostoucí světové populace udržitelným způsobem Skretting stále hledá inovativní cesty ke zvýšení efektivity a nutriční hodnoty svých produktů, produktivity jeho aktivit a aktivit jeho zákazníků a omezení vlivu jeho hodnotového řetězce na životní prostředí..

Skrze práci Skretting Aquaculture Research Centre (ARC) se Skretting podílí na přenosu jeho vědomostí o ingrediencích a výživových potřebách ryb a krevet do praxe, aby pomohl chovatelům optimalizovat jejich akvakulturní systémy.

O skrettingu: Skretting je světovým lídrem ve výrobě a prodeji vysoce kvalitních krmiv pro chované ryby a krevety s roční produkcí krmiv přibližně 2 miliony tun. Skretting patří společnosti Nutreco a má fungující pobočky vyrábějící a dodávající krmiva pro více než 60 druhů ryb a krevet všech vývojových stádií na pěti kontinentech. www.skretting.com

O Gisis: V Ekvádoru založený výrobce krmiv pro zvířata prodávající krmiva pod značkou Diamasa je rovněž majetkem Nutreco a Skrettingu. Gisis je v současné době v procesu integrace do Skretting. Má tři výrobny krmiv v Ekvádoru, jednu v Hondurasu a agentůru v Tumbes, Peru. www.gisis.com.ec