Aktivní výživa je základem

Farmovému lososu je dán "čistý štítek zdraví"

Téměř každý losos snězený v Norsku – potažmo ve zbytku světa – je chovaný na farmě. Již od počátku (před 40 lety) se Norsko stalo největším světovým producentem s ročním exportem ekvivalentním 14 milionům porcí - každý den! Objem produkce dovedla tuto potravinu pod tlak v kontrolování jak Norskem, tak celým světem. V roce 2014 několik expertů na zdraví doporučilo  vyhnout se konzumaci lososa z farem a jiných tučných ryb těhotným ženám, dětem a dorostencům.

Podle Eide Graff reditelky výzkumu v NIFES (the National Institute of Nutrition and Seafood Research) pro toto doporučení není jakýkoliv důvod.  Eide Graff zdůrazňuje, že stejně jako ostatní potraviny losos chovaný na farmách obsahuje stejné živiny a nepatrné množství nežádoucích látek. “Každé jídlo obsahuje malé množství nežádoucích látek, ale ryby jako losos, sleď, makrela a treska jsou stejně bezpečné jako ostatní jídlo a v některých případech dokonce zdravější,”  říká Eide Graff.      

PLNÁ OTEVŘENOST  - TRANSPARENTNOST VÝSLEDKŮ

Obrázek lososového carpaccio

Každý rok Norský úřad pro bezpečnost potravin odebírá z různých farem 12 000 ryb za účelem analýz nežádoucích látek, které jsou prováděny společností NIFES. Institut NIFES založily čtyři moderní laboratoře a je národní referenční laboratoří pro široké spektrum analytických metod.

 “Od doby, kdy před 12 lety začalo vzorkování, nebyly v lososech zachyceny žádné zakázané látky. Obsahy nežádoucích látek jako dioxin a látky obdobného charakteru (např. PCB) se také nikdy nepřiblížily ani horním limitům označeným jako bezpečné v rámci EU. Množství dioxinů se dokonce snížilo na polovinu od roku 2006 a v současné době se rovněž pohybuje na úrovni divokých lososů a ostatních tučných ryb, jako je makrela a sleď. Ve všech těchto případech však tyto hodnoty byly hluboko pod bezpečnými hodnotami stanovenými EU".

"Podobné hodnoty byly stanoveny i pro metabolity léčiv, ostatní organické látky a těžké kovy, říká Eide Graff". A zároveň se ptá: “kolik dalších potravinových produktů se může chlubit srovnatelnými výsledky? I my jako referenční laboratoř musíme splňovat strikní podmínky pro analýzy a veškeré výsledky uvádíme na našich webových stránkách. Stejná úroveň transparentnosti by měla být zavedena i pro ostatní potraviny,” dodává na závěr Eide Graff.

DRASTICKÝ ÚBYTEK ANTIBIOTIK

Eide Graff také zaznamenala, že mýtus o používání velkých množství antibiotik je mezi některými částmi populace stále velice živý.

“Použití antibiotik v akvakultuře pokleslo v současné době na 1/50 míry jejich použití v roce 1987. Důvodem je prevence, kdy veškeré ryby jsou dnes vakcinovány, což znamená méně nemocí stejně jako mezi vakcinovanými lidmi. Dnešní krmiva rovněž způsobují mnohem vyšší odolnost ryb. Norsko, společně s Islandem a Švédskem je také jedním z největších omezovatelů použití antibiotik vůbec,” říká Eide Graff.

Podle lékařských statistik "Institutu pro lidské zdraví" je méně než 1% ryb ročně ošetřeno antibiotiky. Akvakultura ročně spotřebuje méně než 1 tunu antibiotik.      

LOSOS POSKYTUJE DŮLEŽITÉ VÝŽIVNÉ LÁTKY

Před koncem lonského roku se Norská Vědecká Komise pro Bezpečnost potravin (VKM) shodla, že: "pozitiva plynoucí z konzumace ryb jednoznačně převažují veškerý neprůkazný risk plynoucí z dnešních obsahů látek znečišťujících přírodu a dalších látek nacházejících se v rybách." Toto rozhodnutí, mimo jiné, čerpá z hodnot pocházejících od NIFES a také z dat získaných od žen ve věku vhodném pro plození dětí, těhotných žen a kojících matek.

“Losos a ostatní mořské plody obsahují látky, které obsahuje jen nemnoho ostatních potravin. Losos je skvělým zdrojem bílkovin a stále velmi dobrým zdrojem omega-3 mastných kyselin. Jedna porce lososa dodá člověku dávku omega-3 kyselin potřebnou na 5 dní," zdůrazňuje Eide Graff.

"NAROZENI S RYBAMI"

NIFES také provedla výzkum vlivu mořských omega-3 mastných kyselin na matky s dětmi. Výzkum ukázal, že vysoký obsah omega-3 kyselin v krvi matky v poslední fázi těhotenství snižuje riziko poporodní deprese u matek. V tomto výzkumu NIFES sledoval 100 matek s dětmi od počátku jejich těhotenství do prvních narozenin dítěte. Již v Dubnu výzkumnice NIFES Maria Wik Markhus předložila svou disertační práci na téma “Konzumace mořských plodů na mentální zdraví a vývoj dítěte" - dlouhodobá pozorovací studie z Norska" na University of Bergenu.

“Studie ukázala, že nízká hladina omega-3 kyselin v krvi matek během těhotenství, byla spjata s vyšší mírou poporodních depresí. Žádná z účastnic studie nebyla klinicky depresivní, ale několik z nich bylo na pokraji rozvoje poporodní deprese," vysvětluje Eide Graff. Studie rovněž poukazuje na možnost propojení vztahu mezi obsahem mořských omega-3 mastných kyselin kyselin v krvi matky během těhotenství a schopnost potomka řešit problémy.

“Mořské omega-3 kyseliny mastné kyseliny jsou důležitou složkou mozkové a nervové tkáně," zdůrazňuje Eide Graff. 

 

.Zaměstnanci Skrettingu s dětmi

Skretting's Siri Tømmerås (zleva), Mari Christine Gamman Line Andersen and Kathrine Lunde ví vše o tom, jak se správná výživová rozhodnutí podílí na růstu, zdraví a welfare dětí. 

JEZTE VÍCE MOŘSKÝCH PLODŮ!

Chovaný losos je rovněž zdrojem vitamínu D, který je důležitý pro kosti a zuby a jódu důležitého pro řízení hospodaření těla s energií. Mnoho z nás nepřijímá dostatek těchto látek.

“Deficit jódu je nejdůležitějším příčinou poškození mozku. Mořské plody jsou dobrým zdrojem jódu," vysvětluje Eide Graff.

Úřady zabývající se zdravotním stavem obyvatelstva v Norsku, Evropě a Severní Americe jsou přesvědčeny, že většina těhotných žen nekonzumuje dostatek mořských plodů. “Toto je varující statistika. Mnoho lidí, a hlavně těhotné ženy, by měly zvýšit svůj příjem mořských plodů. Máme tolik důkazů nasbíraných za tak dlouhou dobu, že si s klidem troufnu říci, že norský losos je naprosto bezpečný a zdravý,” uzavírá Eide Graff.