Úspěch v převodu

Smoltifikace je jednou z kritických fází životního cyklu lososa obecného. Skretting nabízí kompletní linii krmení, která zaručuje úspěšný přechod se snížením rizik.

Úspěšný start v růstu dává rybám výhodu, která se s jejich věkem dále zvyšuje. Vyvinuli jsme přechodový koncept Nutra Supreme - Supreme Spirit. Tento koncept (6 týdnů před a po přechodu ryb ze sladké do mořské vody) zaručuje rychlejší nárůst chuti, takže období s nízkým příjmem krmiva a následným zpomaleným růstem je minimalizováno. Při použití krmiv Supreme ryby dostanou jasný impulz k započetí smoltifikace, proto celá populace ryb začne reagovat na dané změny více vyrovnaně. 

Z genetického výzkumu  konkrétního markeru na buněčné úrovni před a po převodu ryb do moře vyplývá, že ryby s krmivy Supreme projevují vyšší realizaci tohoto genu (markeru) před převodem a jeho rychlejší úbytek následně.