Aktivní výživa

Precizní výzkum a znalost výživy poskytuje základ pro veškerá krmení pro ryby a krevety, která vyvíjíme. Díky aplikaci konceptu Aktivní výživy má každá komponenta složení našich krmiv svůj specifický význam. Podílí se na zdraví ryb a krevet, jejich welfare a růstu vždy, když je to nejvíce potřeba.

Krmiva jsou sestavena tak, aby přesně vyhovovala jednotlivým druhům, velikostem, biologii a podmínkám prostředí a zároveň zahrnovala i podmínky farem, požadavky trhu a ekonomického tlaku.

Skrze koncept Aktivní výživy se lze krmiva rozdělit do tří základních kategorií:

  • optimální výživa;
  • proaktivní výživa;
  • specifická výživa.

Optimální výživa zahrnuje veškerá krmiva, která plní nutriční požadavky chovaných vodních organismů za normálních podmínek. Veškeré produkční systémy jsou optimalizovany tak, aby ryby nebo krevety byly silné a zdravé. V takovém případě zajišťuje ten nejvyšší možný růstový potenciál.

Proaktivní výživa připravuje chované organismy na změněné podmínky jako jsou vysoké teploty, přeprava, třídění nebo přechod ze zvýšeného nebezpěčí onemocnění.

Specifická výživa představuje zaměřenou výživu, která poskytuje největší šanci odolat nebezpečí vzniku onemocnění a změnám prostředí. Používá se zejména v případě, kdy je  nutné zvážit specifický požadavek koncového zákazníka. Složení krmiva je proto zaměřeno přesně na podmínky, kterým je daný druh vystaven.

Skretting/Skretting