Aktivní výživa

Precizní výzkum a znalost výživy je základem pro kompletní krmný program pro ryby a krevety. Koncept "Aktivní výživy" je aplikován na každou surovinu  a navazuje na systém specifického složení krmiv. Je aktivní součástí na podporu zdraví, welfare a růstu. Krmiva jsou obměňována, aby odpovídala jednotlivým druhům, velikosti, fyziologickému stavu a podmínkám prostředí. Zároveň zohledňuje i podmínky chovu, požadavky trhu a případný ekonomický tlak.  

Dle konceptu "Aktivní výživy" je možné krmiva rozdělit do tří základních kategorií:

optimální výživa;

proaktivní výživa;

specifická výživa.

 

Optimální výživa zahrnuje veškerá krmiva, která splňují veškeré nutriční požadavky ryb a krevet chovaných v normálních podmínkách. Veškeré produkční systémy jsou optimalizovány pro prosperitu a zdravý růst, aby byl zajištěn ten nejvyšší možný produkční potenciál.

Proaktivní výživa připravuje chované organismy na změněné podmínky, jako jsou vysoké teploty, přeprava, třídění nebo nebo vyšší riziko onemocnění.

Specifická výživa poskytuje chovaným organismům schopnost odolávat nebezpečí onemocnění, změnám prostředí a odráží specifické požadavky zákazníka. Každé složení krmiva je proto zaměřeno přesně dle požadavku a situace.  

 

 

Skretting/Skretting