Tilapie
(Oreochromis niloticus)

Co jsme zjistili o tilapii

Tlamoun nilský (Oreochromis niloticus), také tilapie nilská nebo okounovec nilský se vyskytuje, ještě s několika dalšími druhy ryb početného rodu Oreochromis, v teplejších, níže položených oblastech Afriky. Chov této ryby je znám již od starověku. Spolu s tilapií mosambickou (Oreochromis mossambicus) i tilapie nilská (Oreochromis niloticus), byly jako konzumní ryby vysazeny ve víc jak 80 zemích světa a jejich světová produkce jde řádově do statisíců tun ročně. Je nenáročná na potravu (všežravá) a toleruje i poměrně špatné podmínky prostředí (nízký obsah kyslíku a až extrémní obsahy organických látek). 

Začátek života

Larvy tilapie mohou přijímat náhradní potravu ihned po vstřebání žloutkového váčku. První podávané krmivo proto musí obsahovat velké množství bílkovin a energie, aby larvy byly schopny realizovat vysoký růstový potenciál.

 

Nutriční požadavky

Výzkum a realizace základní výživy tilapií je nutné zaměřit na rozdílné nutriční požadavky dle jednotlivých fází života. Dosažení těchto limitů pro výživu je předpokladem pro sestavení ekonomicky efektivních krmiv.

Hodnocení krmných komponent

Kyselost žaludku tilapie dosahuje velice nízkých hodnot pH. Zároveň střeva jsou výrazně delší, což umožňuje velice kvalitní trávení širokého spektra živin. Tyto fyziologické dispozice nám umožňují použít při výrobě krmiv lokálně dostupné suroviny a vedlejší produkty.