Výzkum a zaměření na efektivnost krmiv

Správný výběr a použití kvalitních krmných komponent jsou spolu s efektivním procesem výroby hlavními pilíři kvality. Na základě tohoto konceptu může naše společnost nabídnout široké škále klientů krmivo přesně vyhovující specifickým požadavkům jejich produkčních segmentů.

Kontinuální vylepšování specializovaných krmiv založeném na potřebách životního cyklu krevet spolu s jejich vysokou výživovou efektivitou v různých podmínkách chovu, jsou faktory, na jejichž základě se společnost Skretting dostává na hlavní pozici trhu.

Naším závazkem k chovatelům je neustálý výzkum výživy a řešení v oblasti řízení farem, které zvýší produktivitu ve všech fázích odchovu krevet, ve snaze získat vysoce kvalitní produkt, který pokryje případné globální potřeby.

Přečtěte si o našem výzkumu více