Kvalita a bezpečnost od fáze výroby krmiv až po kvalitu potravin

Skretting zavedl dynamické ověřování a kontrolu kvality v každé fázi výroby. Cílem jednotlivých opatření je bezpečnost a kvalita krmiv a tím následně potravin. Tyto kroky jsou zároveň přispěním pro naši pozici lídra na světovém trhu s akvakulturou.

Z důvodu ověřování našich vnitřních operací v rámci výroby musí všichni naši zásobovatelé podstupovat rozsáhlé ověřování a schvalovací proces pro zajištění dodávek prémiových krmiv z obnovitelných a zodpovědně získaných zdrojů.

Masivní analýzy všech krmných komponent jsou náhodně prováděny při naskladnění, během procesu míchání až po fázi distribuce zákazníkům.

Význam programu Nutrace ®

Nutrace ® představuje program kontroly v rámci společnosti Skretting, který zajišťuje bezpečnost a kvalitu krmiv a následně potravin v celé délce daného úseku. Systém Nutrace® byl navržen tak, aby případné potenciální nebezpečí spojené s výrobou krmiv bylo minimalizováno a veškeré nesrovnalosti byly okamžitě odhaleny. Tento unikátní koncept umožňuje našim zákazníkům a konečným konzumentům naprostou jistotu v bezpečnosti krmiv výráběných společností Skretting. 

Program Nutrace® se skládá z pěti základních principů:

  • certifikovaná kvalita a bezpečnost potravin;
  • hodnocení surovin a management dodavatelů;
  • monitoring a kontrola;
  • management rizik;
  • sledování a vyhledávání možných rizik a příležitostí.

 

Toto jsou základní kameny, kterými zabezpečujeme výrobu vysoce kvalitních krmiv z udržitelných krmných komponent.

Certifikovaná kvalita & bezpečnost potravin

Zaručuje stálé složení, vysokou kvalitu a spolehlivost krmiv z našich výroben skrze implementaci několika mezinárodních certifikátů, systémů a interních procedur, rovněž standardu Hazaard Analysis & Critical Control Point (HACCP).

Management dodavatelů a hodnocení surovin

Jsou garancí použití zdravotně nezávadných, bezpečných komponent od schválených dodavatelů z trvale udržitelných zdrojů.

Sledování & kontrola

Rozsáhlý celosvětový program zajišťuje sledování surovin a bezpečnost krmiv během celého procesu výroby.

Management rizik

Umožňuje, aby byla provedena správná rozhodnutí pro minimalizaci rizik a vzniku nechtěných situací. Zároveň v případě nouze urychluje profesionální zvládání krizí.

Sledování a vyhledávání

Zajišťuje efektivní tok informací mezi Skrettingem, našimi dodavateli, chovateli ryb a zákazníky. Efektivita celého procesu je nezbytná pro zavedení rychlého mechanismu zpětné vazby.