Logo Nuterra
Náš program trvalého rozvoje

Toto není to, o co se snažíme. Toto je to, co děláme!

Od SEA k Nuterra

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Globální výzva

Do roku 2050 světová populace dosáhne počtu 9 miliard lidí. Souběžně zvýšené osídlování a změna růstu příjmů obyvatel se odrazí ve stravovacích preferencích a nárůstu poptávky po živočišné bílkovině.

Global challenge image

Skrze naše zaměření na udržitelné inovace bychom se rádi stali součástí této výzvy. Jako společnost zabývající se výživou suchozemských i vodních organismů v celosvětovém měřítku jsme v pozici pro možnost vývoje udržitelnější produkce potravin.

Náš program Nuterra byl navržen tak, aby fungoval odpovědně a účelně a v horizontu několika let by měl naplnit naši misi “NAKRMIT BUDOUCNOST”. Komplexní cíle naší strategie jsou spjaty stejně tak jako závěry Spojených národů o "Cíli udržitelného rozvoje".

        

Program Nuterra se skládá ze tří částí:

Plán
Nástroj pro záměry zahrnující lidský potenciál, planetu a možný příjem.

Standard
Vnitřní nástroj, který vyznačuje akce a měřítka potřebná k realizaci plánu Nuterra.

Produkt hodnocení
Měření efektivity našich výživových opatření a jejich vlivu na životní prostředí.

 

K hodnocení našich kroků jsou určeny čtyři hlavní pilíře:

Výživová řešení

Pro vyšší užitkovost zvířat:

• efektivní prostředí farmy;
• zdraví a welfare zvířat
• krmiva pro mladá zvířata;
• minimalizace rizik plynoucích z bezpečnosti potravin.

Čtěte více

 

 

Složení

Vytváří základ pro efektivitu opatření v rámci výživy:

• zodpovědné zásobování;
• kvalitní partnerství.

Čtěte více

 

 

 

  

Výroba 

Je nutné se ujistit, že naše výroba je v pořádku:

  • minimální dopad výroby na životní prostředí;
  • zlepšení pracovního prosředí.

 Čtěte více

 

 

 

Závazek

Začlenění lidí ve výzvě "nakrmte budoucnost":

  • začlenění zaměstnanců do výzvy;
  • začlenění všech zúčastněných do výzvy;
  • rozvoj komunity.

Čtěte více

 

 

Kde se dozvíte více o Nuterra

Brožura Nuterra podává detailnější informace o programu udržitelnosti.

Přečtěte si brožuru