Logo Nuterra
Náš program trvalého rozvoje

Toto není to, o co se snažíme. Toto je to, co děláme!

Od SEA k Nuterra

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Globální výzva

Do roku 2050 světová populace dosáhne počtu 9 miliard lidí. Souběžně zvýšené osídlování a změna růstu příjmů obyvatel se odrazí ve stravovacích preferencích a nárůstu poptávky po živočišné bílkovině.

Global challenge image

Skrze naše zaměření na udržitelné inovace bychom se rádi stali součástí této výzvy. Jako společnost zab 'Udržitelnost

Logo Nuterra
Náš program trvalého rozvoje

Toto není to, o co se snažíme. Toto je to, co děláme!

Od SEA k Nuterra

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Globální výzva

Do roku 2050 světová populace dosáhne počtu 9 miliard lidí. Souběžně zvýšené osídlování a změna růstu příjmů obyvatel se odrazí ve stravovacích preferencích a nárůstu poptávky po živočišné bílkovině.

Global challenge image

Skrze naše zaměření na udržitelné inovace bychom se rádi stali součástí této výzvy. Jako společnost zabývající se výživou suchozemských i vodních organismů v celosvětovém měřítku jsme v pozici pro možnost vývoje udržitelnější produkce potravin.

Náš program Nuterra byl navržen tak, aby fungoval odpovědně a účelně a v horizontu několika let by měl naplnit naši misi “NAKRMIT BUDOUCNOST”. Komplexní cíle naší strategie jsou spjaty stejně tak jako závěry Spojených národů o "Cíli udržitelného rozvoje".

        

Program Nuterra se skládá ze tří částí:

Plán
Nástroj pro záměry zahrnující lidský potenciál, planetu a možný příjem.

Standard
Vnitřní nástroj, který vyznačuje akce a měřítka potřebná k realizaci plánu Nuterra.

Produkt hodnocení
Měření efektivity našich výživových opatření a jejich vlivu na životní prostředí.

 

K hodnocení našich kroků jsou určeny čtyři hlavní pilíře:

Výživová řešení

Pro vyšší užitkovost zvířat:

• efektivní prostředí farmy;
• zdraví a welfare zvířat
• krmiva pro mladá zvířata;
• minimalizace rizik plynoucích z bezpečnosti potravin.

Čtěte více

 

 

Složení

Vytváří základ pro efektivitu opatření v rámci výživy:

• zodpovědné zásobování;
• kvalitní partnerství.

Čtěte více

 

 

 

  

Výroba 

Je nutné se ujistit, že naše výroba je v pořádku:

  • minimální dopad výroby na životní prostředí;
  • zlepšení pracovního prosředí.

 Čtěte více

 

 

 

Závazek

Začlenění lidí ve výzvě "nakrmte budoucnost":

  • začlenění zaměstnanců do výzvy;
  • začlenění všech zúčastněných do výzvy;
  • rozvoj komunity.

Čtěte více

 

 

Kde se dozvíte více o Nuterra

Brožura Nuterra podává detailnější informace o programu udržitelnosti.

Přečtěte si brožuru