Banner Závazky

Zapojujeme lidi do výzvy "nakrmte budoucnost"

Projekty v oblasti výživy Skretting zahrnují široké spektrum informací získaných z celého světa. Pokud chceme být součástí zodpovědného řetězce zásobování,  můžeme vyvíjet pouze udržitelné formy. 

AquaVision a Agri Vision

Nutreco pořádá dvě konference konané každý druhý rok -  Agri Vision a AquaVision, které poskytují základ pro diskusi o světovém obchodu s krmivy a potravinami. Cílem těchto konferencí je setkání klíčových představitelů tohoto trhu. Mezinárodní řetězce propojující výrobu krmiv a potravin by měly rozvíjet strategické debaty, nové nápady a inspirovat svými inovativními přístupy budoucnost.

Společný rozvoj

Mnoho chovatelů na rozvíjejících se trzích využívají pouze základní zemědělské a akvakulturní metody. Důležitou výzvou v oblasti zásobování potravinami rostoucí světovou populaci je zlepšení produktivity a udržitelnosti těchto chovů.

V rámci společného rozvoje sestavujeme plány a projekty s místními farmáři, nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími společnostmi za účelem sdílení znalostí a odbornosti. Současné programy zahrnují projekt Nigérie, kde pomáháme vybudovat téměř 1000 malých farem. Společnost Skretting dále podporuje podobný počet objektů prvovýroby zaměřených na mléko i v Indonésii.