baner Složení

Trvalá udržitelnost při výrobě krmiv

Výroba společnosti Skretting vychází ze širokého spektra komponent z celého světa se zcela zodpovědným řetězcem zásobování.

Nákup surovin

Náš kodex pro dodavatele nám umožňuje spolupracovat na úsecích spojených s výrobou při nastavení minimálních kritérií pro krmiva a dále s ohledem na oblast životního prostředí, sociální a právní aspekty výroby.

V závislosti na velikosti produkce přes 90 % našich dodavatelů podepsalo prohlášení o shodě s naším kodexem. Zároveň pro nové dodavatele je podepsání a souhlas s kodexem podmínkou spolupráce. Průběžně jsou prováděny kontroly udržitelnosti u dodavatelů se speciálním zaměřením na země a komponenty,  které jsou označeny jako "vysoce rizikové".

Partnerství a udržitelnost

Spolupráce mezi partnery v rámci výrobního řetězce (obchodníci, vládní a nevládní organizace) je předpokladem pro úspěšné zvládnutí udržitelnosti v odvětví živočišné výroby. Nutreco se podílí  na rozličných udržitelných partnerstvích, jako "Kulatý stůl pro zodpovědnou sóju", síť ProTerra, "Kulatý stůl pro udržitelný palmový olej", Správcovská rada pro akvakulturu a Mezinárodní standard pro odpovědné zásobování rybí moučkou a olejem.