baner Výživová řešení

 

"Pomozme zvířatům lépe žít a chovatelům lépe prosperovat"

Skrze vývoj v oblasti výživových opatření může společnost Skretting nabízet komplexní udržitelnost jak v chovu hospodářských zvířat, tak v rámci akvakultury. 

V inovacích se zaměřujeme na oblasti: LifeStart (začátek života), Zdraví & welfare zvířat, Efektivita krmiv, Modely & služby.

Efektivní využití limitovaných zdrojů moře

Běžně používané krmné komponenty pro ryby jsou původem z moří (rybí moučka, olej). Nicméně i jejich čerpání je omezené. Technologie firmy Skretting - MicroBalance umožňuje růst produkce akvakultury bez zvýšení zpětného tlaku na rybolov.  Systém MicroBalance napomáhá podstatně redukovat i minimální obsahy rybí moučky. V současné době je společnost Skretting schopná vyrobit krmivo pro lososy kompletně nezávislé na rybí moučce. Dále jsou hledány cesty pro nalezení alternativ rybího oleje.

Výživová technologie/koncept MicroBalance dovoluje být rovněž flexibilnější ve složení krmiv, což poskytuje možnost snížení závislosti na původních krmných surovinách. Zároveň záměna jednotlivých složek krmiva může být provedena bez omezení vlivu na růst, konverzi, zdraví a kvalitu masa.

Zajištění zdraví zvířat

Mnoho akvakulturních zařízení je propojených s volnou přírodou, což vystavuje obsádky ryb a krevet stresovým faktorům (např. velké výkyvy teplot, přenášení, původci onemocnění). Společnost Skretting je připravena pomoci chovatelům zajistit požadované zdraví zvířat.

Výsledkem více než 20-letého výzkumu jsou naše produkty konceptu PROTEC, které pomáhají chránit kůži, vnitřnosti a žábry organismů chovaných v rámci akvakultury. Podporují imunitní systém, zvyšují využitelnost živin pro stavbu nových buněk a zvyšují působení antioxidantů. Výsledky ukazují, že zvířata krmená systémem PROTEC se lépe vyrovnají s ohrožením viry, parazity i patogenními bakteriemi.

Optimalizace fungování farmy

Ačkoliv složení hraje klíčovou roli v určení efektivity krmiva, jeho využití je také ovlivněno podmínkami prostředí a fyziologií chovaných organismů. Roky výzkumů poskytly společnosti Skretting komplexní pochopení interakcí mezi těmito faktory stejně tak, jako schopnost přizpůsobit krmiva specifickým místním podmínkám.

Pro volbu správného konceptu výživy s ohledem na specifické podmínky chovu, Skretting vyvinul unikátní modelovací nástroj AquaSim. AquaSim se skládá z matematických modelů, které kombinují data z výzkumných pokusů s náklady na provoz a cenami krmiv. Vstupy pro výpočet jsou tudíž optimalizovány dle různých variant krmiv, podmínek prostředí a fyziologického stavu ryb. Lze si tedy určit produkty, které přinesou optimální činnost a návratnost investice.

Růst v efektivitě přináší i zvýšení udržitelného rozvoje bez nadměrné zátěže přírodních zdrojů.