nadpis Aktivity

Ujistěte se, že je u nás vše v pořádku...

V rámci programu Nuterra se zaměřujeme na sledování a zaznamenávání pěti pilířů udržitelnosti. Pro každý z nich nastavujeme cíle a probíráme výsledky čtvrtletně, abychom aktivně přispívali k dosažení daných cílů.

Snižujeme čerpání z lokálních zdrojů vody zvýšením produkce získané na jednotku objemu přítoku, snížením odtoků odpadní vody a spotřeby tepelné energie.

Zaměřujeme se na minimalizaci odpadů za pomoci recyklace materiálu. Rovněž snižujeme množství produktů, které po nákupu nemohou být opakovaně použity nebo recyklovány.

Využíváme novější, více energeticky efektivní vybavení a procesy v našich výrobnách krmiv.

Neustále prověřujeme možnosti,  jak vyměnit naše zdroje energie za trvale udržitelné s ohledem na produkci CO2.

Sledujeme úroveň zdraví při zaznamenávání pracovních úrazů a neustále zlepšujeme bezpečnost pracovního prostředí.