Zprávy

Skretting Norsko - zpráva o udržitelnosti 2015

Přečtěte si zprávu

Zpráva o udržitelnosti Skretting 
2015

Přečtěte si zprávu

Jak společnost Nutreco pracuje na trvalé udržitelnosti ???

Každý rok mateřská organizace společnosti Skretting - Nutreco zveřejňuje "Výroční zprávu o udržitelnosti", která obsahuje podrobnosti o výkonu společnosti v předchozích 12 měsících a zároveň vyznačuje směry, které plánuje Skretting v následujícím roce.

Naši zákazníci a dodavatelé jsou rovněž zahrnuti do sledování zásadní role Skrettingu v dodavatelském řetězci akvakultury. Vytvořená zpráva obsahuje cíle v sektoru udržitelnosti, aby se dané odvětví mohlo dále rozvíjet. 

Přečtěte si zprávu Nutreco online