Výzkumná centra společnosti Skretting

Kde se věda potkává s praxí

Výzkumné centrum společnosti Strettingu představuje globální výzkumnou organizaci. Po více než čtvrt století se výzkumný tým předních vědců a odborníků zabývá výživou, zdravím a technologiemi chovu ryb a krevet. Výsledkem těchto aktivit je tvorba inovací, které určují další vývoj v akvakultuře.

Zaměření našeho výzkumu

Zdraví

Využití funkčních ingrediencí a metod úpravy krmiv pro zlepšení životní pohody ryb a krevet

Výživa

Identifikace a plnění výživových nároků ryb a krevet v zaměřené na jejich udržitelnost současně s maximalizací jejich účinnosti.

Produkce krmiv

Zvyšování flexibility používaných zdrojů pro výrobu krmiv a účinnosti krmiv skrze nové technologie a ingredience

Proces inovace

Sběr nápadů

Spojení naší globální přítomnosti a vhledu do lokálních trhů nám umožňuje zaměřit výzkum směrem, který nejlépe splní specifické požadavky našich zákazníků stejně tak, jako výživové potřeby akvakultury.

Výzkum

Každý koncept, který vyvineme, podstoupí testování jeho účinnosti a akreditovaný testovací proces.

Ověření

Každý náš prototyp krmiva podstupuje testování velkého rozsahu v komerční sféře pro ověření, zda bude fungovat tak, jak bylo předpokládáno při jeho zavedení do produkčního systému zákazníků.

Spuštění

Nové krmné řešení

Po aplikaci našich výzkumných výsledků do receptur jsou veškerá tato krmiva znovu testována kvůli zjištění, jestli mohou být dále vylepšena nebo použita pro výživu jiných druhů ryb (krevet), než pro které byla původně vyvinuta a tím použita na dalších trzích po celém světě.

Následující

Průběžné konzultace se zákazníky zajišťují, že naše produkty stále plní ekonomická očekácání zákazníků. Jako bonus naše nástroje AquaSim management umožňují zákazníkům optimalizovat fungování jejich farmy.

Naše vylepšení

Protec

'je naše funkční krmivo chované ryby, které pomáhá bránit jejich pokožku, vnittřnosti a žábry. Také podporuje imunitní systém, poskytuje rybám výživu pro růst a optimalizuje rovnováhu mezi rybami, bakteriemi a vodním prostředím

O Proctec

Premium

'obsahuje metabolické aktivátory, které stimulují rybí metabolismus a využití energie obsažené v krmivu rybami. Metabolické aktivátory pomáhají redukovat podíl viscerálního tuku (v dutině tělní) a tím zaručují vyšší výtěžnost konečného produktu při zpracování ryb, větší filety a vyšší obsah nenasycených mastných kyselin řady Omega-3 ve svalovině ryb

O Premium

NIR

'je efektivní a účinnou technologií zajišťující kontrolu kvality. Poižidí NIR bylo zavedeno pro většinu materiálů používaných pro výrobu krmiv, které používáme

'Aktuální publikace

 

Využití počítačové analýzy obrazu pro semikvantitativní histologické vyšetření hepatopankreatu krevety bělonohí (Penaeus vannamai, Boone)

Journal of Fish Diseases

Více detailů

Autoři

Fabio Cervellione, Charles McGurk, Tommy Berger Eriksen, W Van den Broeck

 • Počítačová analýza obrazu
 • hepatopankreas
 • Penaeus vannamei
 • semikvantitativní histologie
 • kreveta bělonohá

Optimalicaze fixačních metod pro analýzu obrazu hepatopancreatu krevety bělonohé, Penaeus vannamei (Boone)

Journal of Fish Diseases

Více detailů

Autoři

F Cervellione, C McGurk, P Silva, M A G Owen and W Van den Broeck

 • fixační metody
 • hepatopankreas
 • histologie
 • krevetovití
 • Penaeus vannamei
 • kreveta bělonohá