Součásti společnosti Skretting

Výzkumné stanice

Kombinace výzkumu  z vnitřních a vnějších zařízení  umožňují přímo sledovat a kontrolovat podmínky chovu pro dosažení precizních experimentů skrze nejnovější receptury s rozličnými druhy. Pro zajištění úplného splnění místních potřeb v rámci trhu byla založena výzkumná zařízení v Norsku, Itálii, Španělsku, Číně a Japonsku. Nová výzkumná stanice v Lerangu (Norsko) se specializuje na zlepšení podmínek chovu lososa obecného a je rovněž místem laboratoře se zaměřením na řešení rybích parazitóz. 

Zlepšování kvality krmiv pro pstruha duhového je prováděno výzkumnou stanicí v severní Itálii, zatímco stanice ve Španělsku provádí pokusy s mořskými druhy jako je mořský okoun, pražma a meagre ve spojení s výzkumnými ústavy jižní Evropy.

V Číně se výzkumné stanice zaměřují na problematiku chovu krevet a teplovodních ryb včetně asijského mořského okouna, hadohlavce, sumečka žlutého a tilapii. Japonská stanice ve spolupráci s Kagoshima University se specializuje na tuňáka žlutoploutvého a pražmu červenou.

 • Lidé provádějící měření na pokusné stanici v Číně

  Výzkumná stanice pro krevety a asijské druhy ryb v Henzoubei v Číně

 • Vnější rybník na výzkumné stanici v Henzoubei

  Vnější rybník na výzkumné stanici v Henzoubei v Číně

 • Práce na výzkumné stanici Lerang

  Venkovní rybník na výzkumné stanici Lerang, Norsko

 • Pokusné nádrže v Mozzecane

  Pokusné nádrže v Mozzecane, Itálie

1 /

Laboratoře

Mezinárodně akreditovaná výzkumná laboratoř ARC analyzuje výsledky našich pokusů. Za pomoci NIR kalibrací jsou dostupné výživové hodnoty pro veškeré krmné komponenty, které nakupujeme i celosvětově. Tato přesnost umožňuje našim lokálním stanicím provést přesná měření výživové hodnoty veškerých složek krmiv. Naše výrobny směsí využívají dále těchto informací pro stanovení nejlepších receptur.

Laboratoře rovněž hodnotí složení, vlastnosti a kvalitu našich produktů pro zajištění specifických potřeb každého zákazníka.

Zároveň provádíme celosvětový program sledování hotových produktů, kdy jsou vzorky vyprodukované všemi našimi společnostmi posílány do stejné laboratoře a případně schvalovány dle jednotné metodiky, aby mohly být porovnávány.

1 /

Technologická linka krmiv

Naše testovací výrobna (FTP) je vybavena malými výrobníky, na kterých jsou testovány nejnovější technologie, složení a potenciální krmné komponenty. Umožňuje nám efektivně optimalizovat vybavení a hodnotit nové metody výroby stejně tak, jako vyrábět malá množství "prototypů" krmiv.

FTP produkuje (při dodržení našich striktních výrobních specifikací) velká množství experimentálních krmiv pro naše testovací stanice i spolupracující výzkumné organizace s ohledem na budoucí optimalizaci získaných výsledků. Toto zařízení nám také umožňuje praktický výcvik a sdílení našich výsledků se spolupracujícími organizacemi.

1 /