Inovace

Výzkumné středisko akvakultury Skretting (Aquaculture Research Centre - ARC) je celosvětová výzkumná organizace zajišťující vedoucí postavení a rozvoj v produkci krmiv pro ryby a krevety. Hlavním cílem Skretting ARC je implementace výzkumu inovativních a udržitelných řešení v akvakultuře, ať už ve formě produktů, metodik nebo výrobních procesů. 

Produkce & koncepty

MicroBalance ®

MicroBalance ® nám umožňuje vyrábět krmiva pro ryby a krevety s mnohem menším obsahem rybí moučky bez snížení jejich účinnosti, welfare a kvality konečného produktu.

Technologie je odvozena od výzkumu Skretting. Výsledky výzkumných středisek (ARC) poskytují výživovým poradcům mnohem větší flexibilitu ve výběru krmných komponent. V podstatě se jedná o definici alternativních zdrojů esenciálních látek, které běžně pocházely z komodit jako je rybí moučka.

O MicroBalance ®

MicroBalance ® FLX

Produkce akvakultury bude muset být od současnosti do roku 2050 více než zdvojnásobena, aby pokryla poptávku rostoucí populace. Zároveň bude nutné snížit tlak vyvíjený na zásoby naší planety. Jak můžeme udržitelně růst? V zásadě potřebujeme produkovat více z méně, což je základ pro MicroBalance® FLX .

O MicroBalance® FLX

Náskok v pigmentaci násad lososů

Řada PL poskytuje nezbytnou vysoce kvalitní výživu pro první stádium života krevet přijímajících potravu a post.larev při přechodu do "školky".  Dosažení požadovaného vývoje umožňuje líhním produkci odolných a zdravých mladých zvířat.

O PL

Premium

Krmivo Premium obsahuje metabolické aktivátory, které stimulují metabolismus a využití energie. Metabolické aktivátory pomáhají redukovat viscerální tuk při současném zvýšení jatečné výtěžnosti formou větších filet s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin.

O Premium

Protec

Protec je naším funkčním krmivem, které pomáhá bránit pokožku, vnitřnosti a žábry. Také podporuje imunitní systém a poskytuje rybám stavební kameny pro nové buňky a optimalizuje rovnováhu mezi rybami, mikroorganismy a prostředím. Podobné krmivo, nazvané Lorica, bylo vyvinuto pro krevety.

O Protec

Gemma Micro

GEMMA Micro je krmivo speciálně vytvořené pro ranné navození příjmu krmiva u larev především mořských druhů ryb.

O GEMMA

HT

HT minimalizuje redukci příjmu potravy a růstu způsobenou růstem teploty vody přesahující 15°C.

ORI-ONE

ORI-ONE je kombinované krmivo pro chov a vysokou reprodukci vířníků spolu za účelem vyšší výživové hodnoty.

Modely výživy a servis

AquaSim

Skrze kombinaci biologie, kvality a ekonomiky náš soubor programů a nástrojů pro řízení AquaSim chovatelům umožňuje počítat předpokládané výnosy farmy a zároveň optimalizovat funkci a produkci chovu.

Za uplynulých 20 let jsme sestavili portfolio růstových modelů pro velký počet druhů, pro které vyrábíme krmiva. Účelem těchto růstových modelů je předpovědět, jak budou ryby růst v podmínkách prostředí, ve kterých se nachází a poskytnout cenově výhodné hodnocení mnoha situací.

Na základě posouzení prostředí v chovu a produkčních cílů každého farmáře poskytujeme několik doporučení od nejefektivnějších obsádek, přes výběr krmiva po krmnou strategii, abychom farmářům umožnili dosáhnout jejich vysněných cílů.

 O AquaSim

NIR

NIR je efektivní a účinnou technologií zajišťující kontrolu kvality. Analýza NIR bylo zavedena pro většinu materiálů používaných pro výrobu krmiv. 

Tato forma spektroskopie využívá spektra odraženého infračerveného světla k zjištění informací o materiálu, na který je tímto světlem svíceno. Podstatou metody je princip, kdy každá složka absorbuje specifickou vlnovou délku z infračerveného spektra. Míra absorbce jednotlivých vlnových délek určuje přítomnost určité látky a podíl každé složky ve vzorku.

Technologie NIR instalovaná v každé výrobně Skretting po celém světe poskytuje rychlé a přesné rozbory všech krmných komponent nebo hotových krmiv.