Plná flexibilita - stejný výkon

Produkce akvakultury se bude muset více než zdvojnásobit od současnosti do roku 2050, aby byla schopna se přiblížit potřebám rostoucí populace. Zároveň bude nutné snížit tlak kladený na surovinové zásoby této planety.

Jak můžemé růst udržitelně? V zásadě potřebujeme produkovat "více z méně", což je princip systému MicroBalance® FLX, který se tedy stává více než aktuálním. 

Video

Princip Microbalance® FLX je založen na kombinaci živin  a nespecifických krmných komponentech

MicroBalance® FLX je přelomovým konceptem, který může být aplikován na veškeré produkty společnosti Skretting. Je to vzorec, který nám umožňuje regulovat množství rybí moučky nebo jiných ingrediencí bez ohrožení  nutriční hodnoty krmiv.

Krmiva s vysokým obsahem rybí moučky                               Krmiva s nízkým obsahem rybí moučky

Volnost ve využití krmných komponent nám dává:

MicroBalance FLX benefits banner

Umožňuje absolutní efekt skrze optimalizovaný růst a zdraví při dodržení trvalé udržitelnosti.

MicroBalance® FLX koncept je výsledkem rozsáhlého výzkumu střediska Skretting (Aquaculture Research Centre - ARC).