Dlouhodobé krmení lososů v mořské vodě krmivy s nízkým obsahem nenasycených mastných kyselin řady n-3 ovlivňuje jejich mozek, rohovku a krvinky

British Journal of Nutrition

Čtěte článek

Autoři

Sissener NH, Torstensen BE, Stubhaug I, Rosenlund G

 • ARA arachidonová kyselina
 • losos obecný
 • moozek
 • DHA
 • EMK esenciální mastné kyseliny
 • EPA
 • červené krvinky
 • MK mastné kyseliny
 • RM rybí moučka
 • RO rybí olej
 • LNK α linolová kyselina
 • NT neutrální tuky
 • PT polární tuky
 • potřeby
 • rohovka

Během dvou dlouhodobých pokusů byli lososi obecní krmeni EPA+DHA v odstupňovaných koncentracích od 1·3 do 7·4 % mastných kyselin (FA, 4-24 g/kg krmiva) v kombinaci s přibližně 10 % 18 : 3n-3, při 6 a 12°C. Obsah EPA v krmivu se zdál býti dostatečný v případě všech testovaných skupin, jelikož ani nebyly objeveny žádné rozdíly v koncentraci polárních lipidů ve tkáních mozku, sítnice, ani červených krvinek. Redukce obsahu DHA v tkáních byla pozorována pouze v případě jejího nízkého přísunu v krmné dávce. Snížení obsahu DHA + EPA na ≤1·4 % EPA+DHA z mastných kyselin v krmné dávce mělo vliv na obsah DHA ve tkáni mozku. Snížení  DHA + EPA na ≤2·7 % EPA+DHA z mastných kyselin v krmné dávce se projevilo na složení sítnice, ale pouze u ryb chovaných při teplotě 6°C, což poukazuje na vliv teploty, zatímco obsahy mastných kyselin řady n-6 vzrostly v odpovědi na zvýšení jejich obsahu v krmivu, sítnici, tkáních mozku při obou teplotách. Množství DHA v červených krvinkách bylo ovlivněno koncentrací DHA + EPA v krmné dávce ≤2·7 % EPA+DHA z celkových mastných kyselin při obou teplotách. Z tohoto důvodu se DHA zdá býti limitující mastnou kyselinou řady n-3 v krmivech, ve kterých se DHA a EPA vyskytují v poměrech podobných koncentracím v rybí moučce a oleji. Pro otestování fyziologického významu v rozdílech koncentrací mastných kyselin v červených krvinkách byla testována jejich osmotická resistence, ale nebyl zjištěn jakýkoliv rozdíl mezi jednotlivými skupinami. Výsledkem je, že obsah ≤2·7 % EPA+DHA z celkovéoh množství mastných kyselin (≤9 g/kg krmiva) je nedostatečný pro zachování podílu DHA v důležitých tkáních lososa obecného během fáze jeho odchovu v moři nezávisle na přítomnosti 18:3n-3 (EPA). Tento efekt může být závažnější při nižších teplotách.