Drobné problémy s metabolismem tuků u lososa obecného (Salmo salar L.) způsobené suboptimálními obsahy nutričních látek pocházejících z rybího oleje

Fish Physiology and Biochemistry

Čtěte článek

Autoři

Sanden M, Liland NS, Sæle Ø, Rosenlund G, Du S, Torstensen BE, Stubhaug I, Ruyter B, Sissener NH

  • losos obecný
  • hcolesterol
  • DHA
  • EPA
  • tukové kapénky
  • fytosteroly

Tato studie byla provedena pro určení vlivu krmiv se zvýšeným podílem rostlinného oleje (RO) na úkor oleje rybího (FO) na metabolismus tuků v játrech lososa obecného. U jednotlivých krmiv byla nahrazena 100, 90, 79 a 65 % FO a použita po dobu 5 měsíců. Koncentrace kyseliny eikosapentaenové (EPA; 20:5n-3) a dokosahexaenové (DHA; 22:6n-3) v pokusných krmivech se pohybovaly od 1,3 do 7,4 % z celkových MK v krmivu, zatímco obsah cholesterolu se pohyboval od 0,6 do 1,2 g/kg. V jaterních buňkách přidaná [1-14C] kyselina α-linolenová (ALA, 18:3n-3) způsobila, že více ALA bylo desaturováno a elongováno na EPA a DHA v buňkách ryb krmených krmivem se 100 % RO, zatímco ryby krmené krmivem se 65 % RO přeměnily více ALA na kys eikosatrienovou (ETE; 20:3n-3), což indikuje Δ6 desaturační aktivitu. I přes zvýšenou desaturační aktivitu a aktivaci transkripčního faktoru Sp1. U ryb krmených krmivem se 100 % RO fosfolipidy v játrech lososů obsahovaly méně EPA a DHA v porovnání se skupinou ryb krmenou krmivem se 65 % RO. Obsah cholesterolu v játrech ryb krmených se 100 % RO převýšil hodnotu u skupiny se 65 % RO, což poukazuje na inverzní vztah mezi příjmem cholesterolu a jeho obsahem v játrech. V případě fytosterolů byly jejich obsahy v játrech vždy nízké. Plocha prosvítajících tukových kapének byla průkazně vyšší u ryb se 100 % RO, než u ryb krmených krmivem se 65 % RO. Z výsledků studie lze usuzovat na to, že suboptimální obsah cholesterolu v kombinaci s nízkými obsahy EPA a DHA (1.3 % z MK) může vést k drobným změnám v metabolismu v játrech lososa obecného.