Online akustické chemometrické sledování rychlosti pohybu pelet krmení pro ryby v pneumatickém dopravníkovém systému

Powder Technology

Čtěte článek

Autoři

M. Halstensen, F. Nkem Ihunegbo, C. Ratnayake, & K. Sveinsvoll

  • akustická chemometrie
  • metoda nejmenších čtverců
  • analytická technologie procesu
  • pelety krmiva pro ryby
  • pnumatická doprava
  • optimalizace

Abstrakt
Chovatelé ryb považují obecně náklady na krmení ryb za jeden z hlavních nákladů. Správná kontrola zacházení a kvalita dopravních cest krmiv je nezbytná pro zabránění poškození až desintegrace válcovitého tvaru rybích pelet. Pneumatické dopravníky jsou široce rozšířeny v případě dopravy větších objemů. Strukturální integrita pelet při jejich kontaktu s vnitřní stěnou pneumatických dopravníků je jedním z hlavních faktorů, se kterými se výrobci pelet a granulí zabývají vzhledem k ekonomickým ztrátám. Míra poškození pelet roste s rychlostí vzduchu v dopravníku exponenciálně. Na druhou stranu příliš malá rychlost vzduchu v dopravníku vede k ucpávání trubek a jejich vibracím. Aby bylo možné vyřešit výše zmíněné problémy, je potřeba se zaměřit na optimalizaci dopravní rychlosti pelet a to při transportu. Proto byla testována aplikace online, která je koncipována na neinvazivním, pasivním akustickém měření a multivariační regresi  (akoustické chemometrii). Pro kalibraci modelu předpovídající rychlost pohybu pelet od 19 do 36 m/s byla použita měření v testovacím pneumatickém dopravníku.

Model byl ověřen na základě nezávislých dat získaných při testech. Kořenová chyba metody nejmenších čtverců, strmost a r2 výsledků predikce byla 0,64 m/s, 1,02 a 0,97. Výsledky predikce potvrzují, že akustická chemometrie je pro předpověď rychlostí pelet v pneumatickém dopravníku použitelnou metodou.