Snížený obsah mastných kyselin řady n-3 s dlouhým řetězcen v krmivu pro lososa obecného (Salmo salar L.) nesnižuje jeho růst, odolnost nebo kvalitu finálního produktu ani při použití během celé fáze jeho odchovu v moři.

Aquaculture

Čtěte článek

Autoři

N.H. Sissenera, R. Waagbøa, G. Rosenlund, L. Tvenning, 1, S. Susort, T.B. Lea, Ø. Oaland, L. Chen, O. Breck

  • losos obecný
  • n-3 nenasycené mastné kyseliny
  • rozsáhlý test
  • kvalita produktu
  • odolnost

Rybí olej se stává více limitujícím vstupním faktorem při výrobě krmiv. Obsah kyseliny eikosapentaenové (EPA, 20:5n-3) a dokosahexaenové (DHA, 22:6n-3) se v krmivech pro lososa neustále snižuje, což má svůj vliv na zdravotní stav i kvalitu filetu. V současné studii byli lososi obecní (Salmo salar) krmeni krmivy se dvěma různými obsahy EPA a DHA po celou dobu odchovu od šesti měsíců po jejich převedení do moře (~ 150 g) až po výlov (~ 5000 g). Pokus byl proveden v provozních podmínkách s použitím trojího opakování (tři klece) pro každé krmivo. Kontrolní krmivo obsahovalo 8% EPA + DHA z celkového obsahu MK, 26 g /kg krmiva). Krmivo s nízkým obsahem n-3 obsahovalo 6% EPA + DHA z MK u ryb s hmotností 1200 g a 4.5% v následujících krmivech s průměrem okolo 5% celkového obsahu MK (16 g kg− 1 krmiva) po celý produkční cyklus. Růstové parametry stejně jako měřené zdravotní (včetně šedého zákalu, kumulace tuku v játrech a vedlejších účinků vakcinace) se průkazně nelišily mezi skupinami.  Ryby byly během testu vystaveny stresovým situacím a nemocem /léčení proti mořským vším (jednou perorálně a 4 koupele) stejně jako propuknutím onemocnění jater a značným úhynům způsobeným infekcemi žaber. I přesto se mortalita mezi jednotlivými skupinami ryb průkazně nelišila, což poukazovalo na to, že ryby krmené krmením s nízkým obsahem n-3 MK byly stejně odolné, jako ryby krmené standardním krmivem. Kvalita zatřídění masa na jatkách neodrážela efekt  jak v rozdílech  krmnení, tak  v senzorickém hodnocení. Jak bylo očekáváno, masový filet se lišil u skupiny FA (5.4% EPA + DHA z celkových FA (0.9 g 100 g− 1) ve filetu, kde byly ryby krmeny dietou s nízkým obsahem n-3 a 7.5% (1.3 g 100 g− 1) u ryb krmených standardním typem výživy. 

 

 

Quality classification at slaughter did not reveal any diet effects, and neither did sensory evaluation of the fish fillets. As expected, the fillet FA profile differed, with 5.4% EPA + DHA of total FA (0.9 g 100 g− 1) in the fillet of fish fed the low n-3 diet and 7.5% (1.3 g 100 g− 1) in fish fed the standard diet. The fish fed low EPA + DHA showed a higher frequency of fillet melanin spots, 28.2%, compared to 21.5% in the salmon fed the standard diet, possibly related to dietary FA composition affecting inflammatory processes.