Teplota ovlivňuje ukládání tuku v játrech lososa obecného (Salmo salar L.) krmeného krmivem s nízkým obsahem nenasycených mastných kyselin řady n-3

Aquaculture Nutrition

Čtěte článek

Autoři

N.H. Sissener, B.E. Torstensen, M.A.G. Owen, N.S. Liland, I. Stubhaug, G. Rosenlund

  • Losos obecný
  • zdraví ryb
  • draví střev
  • tuky v játrech
  • omega-3 mastné kyseliny
  • teplota

Losos obecný (Salmo salar) byl krmen pěti krmivy s odstupňovaným obsahem kyseliny eikosapentaenové (EPA, 20:5n-3) a docosahexaenové (DHA, 22:6n-3), od 1.4 do 5.2% celkového obsahu mastných kyselin (FA, 5–17 mg kg−1 krmiva). Ryby během testu vyrostly ze ~160 g na ~3000 g, v periodě růstu od 1450 g dále byl testován i vliv teplot 6 °C a 12 °C. Všechny ryby se během testu jevily býti zdravé a nevykazovaly žádné rozdíly spojené s krmivem a nebyly pozorovány ani u parametrů krve a krevní plazmy ani na histologických řezech střev a při mikrobiologických analýzách. Ryby chované při 6 °C vykazovaly ve srovnání s rybami chovanými při 12 °C vyšší míru akumulace tuku v játrech. Obsah tuku v játrech také vzrůstal se stoupajícím obsahem EPA + DHA v krmivu při 6 °C. Stejný efekt nebyl pozorován při 12 °C. Genové exprese genu SREBP1 a 2, LXR, FAS a CPT1 nemohou vysvětlit rozdíly v akumulaci tuku v játrech. V případě polárních lipidů v jaterním tuku byl pozorován pokles obsahu DHA při nárůstu obsahu EPA + DHA was <2.7 % z tuků v krmivu, zatímco obsah EPA v buněčných membránách tímto nebyl ovlivněn. Ve výsledku redukce obsahu EPA + DHA v krmivu ze 5.2 na 1.4 % všech mastných kyselin měla minimální vliv na zdraví ryb. Teplota byla faktorem, který nejvíce ovlivnil akumulaci tuku v játrech, ale je třeba brát v potaz i interakci teploty s ostatními komponentami krmiva.