Vysoký příjem tučných ryb, ale ne ryb bez tuku, dospělým člověkem normální váhy ovlivňuje koncentraci TAG a HDL-cholesterolu, náhodný test

British Journal of Nutrition

Čtěte článek

Autoři

Hagen IV, Helland A, Bratlie M, Brokstad KA, Rosenlund G, Sveier H, Mellgren G, Gudbrandsen OA

  • CML N ε -(carboxymethyl) lysin
  • CRP C-reactive protein
  • kuře
  • treska
  • krmiva
  • glukóza
  • MG methylglyoxal
  • losos

Cílem této studie bylo porovnat, jaký vliv má konzumace tučných a netučných ryb (tresek a lososů z farmového chovu) na zdraví normálních dospělých lidí (normální váha) a zda ovlivňuje riziko vzniku cukrovky typu 2 a CVD v porovnání s konzumací libového masa (kuře). Pro potvrzení vlivu konzumace velkého množství ryb (>300 g/týden) zdravými dospělými jedinci bude potřeba ještě další výzkum. Do tohoto náhodného pokusu bylo zařazeno 38 mladých, zdravých, normálně vážících účastníků studie, kteří konzumovali 750 g tučných nebo netučných ryb, kuřecího masa (kontrola) týdně po dobu 4 týdnů k večeři, upravených podle daných receptů pro zajištění standardizovaného postupu přípravy a výběru příloh mezi jednotlivými skupinami. Příjem energie a makronutrientů během studie a na jejím konci byl u všech skupin stejný. Vysoký příjem tučných ryb, ale ne netučných, průkazně snížil koncentraci TAG a zvýšil koncentraci HDL-cholesterolu v krevním séru lidí  v porovnání s těmi, kteří konzumovali libové maso. V porovnání konzumace netučných a tučných ryb, tučné ryby zvýšily koncentraci HDL-cholesterolu v krevním séru. Žádné průkazné rozdíly nebyly pozorovány v koncentraci glukózy v krvi ani při jedné dietě. Tato studie poukazuje, že konzumace tučných ryb je schopna upravit obsahy TAG a HDL-cholesterolu, které jsou rizikovými faktory CVD u zdravých, normálně vážících dospělců,  v porovnání s lidmi konzumujícími maso libové.