Vysoký poměr mastných kyselin 18:2n-6/18:3n-3 nespomaluje proces elongace a desaturace MK 18:3n-3 na DHA a EPA u lososa obecného (Salmo salar L.)

Aquaculture Nutrition

Čtěte článek

Autoři

N.H. Sissener,M. Sanden, B.E. Torstensen, R. Waagbø, I. Stubhaug, G. Rosenlund

  • losos obecný
  • DHA
  • stravitelnost
  • retence
  • nasycené tuky
  • rostlinný olej

Tato studie se zabývala tím, jestli je retence mastných kyselin řady n-3 (MK) ovlivněna obsahy mononenasycených (MUFA), nasycených (SFA), a KM řady n-6 v krmivu. Pro studii byly použity směsi řepkového, palmového (PO) a sojového oleje (SO), které poskytly krmivu vysoké obsahy MUFA, SFA a n-6 MK při konstantním poměru 18:3n-3, EPA - 20:5n-3 a DHA, 22:6n-3. Do pokusu bylo navíc zařazeno krmivo s vysokým obsahem SO a sníženým obsahem 18:3n-3. Nebyl pozorován rozdíl mezi růstem nebo složením tuků, ale krmivo s PO vykázalo nižší stravitelnost a vyšší krmný koeficient (FCR). Všechna krmiva dosáhla čistou produkci DHA znázorněnou hodnotami jejího zadržení >100% (133%–177%). Vysoký obsah n-6 MK až po 43% celkových MK (18:2n-6/18:3n-3 v poměru 8,6) neovlivnil retenci DHA. Velké množství 18:3n-3 (na úrovni ~10% MK) v krmivu nezvýšilo retenci DHA v porovnání s 5% 18:3n-3. Toto je pro akvakulturu velmi důležité zjištění,  které umožňuje  výrobcům krmiv větší flexibilitu v nahrazování rybího oleje v krmivech pro lososovité ryby jeho alternativami.