Využití počítačové analýzy obrazu pro semikvantitativní histologické vyšetření hepatopankreatu krevety bělonohí (Penaeus vannamai, Boone)

Journal of Fish Diseases

Čtěte článek

Autoři

Fabio Cervellione, Charles McGurk, Tommy Berger Eriksen, W Van den Broeck

  • Počítačová analýza obrazu
  • hepatopankreas
  • Penaeus vannamei
  • semikvantitativní histologie
  • kreveta bělonohá

 

 I přes zvyšující se využití moderních molekulárních technik v patologii, histologie  zůstává standardní metodou hodnocení změn tkání pro hodnocení patologie. Histopatologické vyšetření je všeobecně náročné na lidskou práci a subjektivní, s rizikem odlišností v semikvantitativním odhadu mezi jednotlivými patology. Naproti tomu počítačová analýza obrazu (CAIA) je potenciálně rychlejší, efektivnější a proto vhodnější pro rutinní hodnocení.  Na poli histopatologie korýšů bylo provedeno jen málo výzkumů týkajících se CAIA a metody zde popsané nebyly doposud plně automatizovány. Proto byla tato studie zaměřena na vývoj metod CAIA pro krevetu bělonohou (Penaeus vannamei) hodnocení hepatopancreatu. Parafínové řezy byly imunohistochemicky ošetřeny monoklonálními protilátkami WSH8 proti hematocytům a přebarveny Mayerovým haematoxylinem pro detekci hematocytů a vakuol B-buněk a modifikovaný toluidine blue protocol byl použit pro detekci    F-buněk; zmražené řezy byly barveny Oil Red O pro detekci tukových kapének v R-buňkách. Visiopharm® software byl použit pro vytvoření a ověření protokolů pro kvantifikaci morfologických parametrů (plochy infiltrace hematocytů, F-buňek, vakuol B-buněk, tukových kapének a jejich poměru k celkové ploše tkáně a celkové ploše průsvitu). Tyto protokoly umožňují budoucí využití CAIA k determinaci výživových a patologických stavů tohoto orgánu.