Inovativnost je naší vášní

Od založení společnosti v roce 1989 se výzkumné středisko Skretting (ARC) skládá z mezinárodního týmu vědců specializujících se na výživu a zdraví ryb, krevet a produkci krmiv při souběžném provádění pokusů a analýz. Úspěchy ARC se spolupodílí na ekonomické životaschopnosti a udržitelnosti akvakultury.

V dnešní době ARC podporuje výzkumné aktivity na pěti kontinentech. Inovace jsou přenášeny do produktů po celém světě skrze zvýšenou interakci výzkumu a obchodu. Výměna nápadů a informací s výzkumnými centry Nutreco probíhá i mezi subjekty zabývajícími se výživou hospodářských zvířat. Výzkumná centra se rovněž podílí na mnoha projektech EU ve spolupráci s několika univerzitami a výzkumnými ústavy a je aktivní v programech sponzorovaných Norskými Fondy.

Zdraví

Výzkum krmiv podporujících zdraví zahrnuje účinnost imunostimulantů, antioxidantů k redukci stresu a zlepšení zdraví. Optimalizace medikovaných krmiv, receptury směsí pro specifické podmínky, jako infekční nemoci a extrémní podmínky prostředí jsou rovněž součástí analytické práce.

I prvotní anatomická sledování v oblasti kvantitativních histologických metod, které nám umožňují precizní hodnocení změn ve struktuře orgánů chovaných živočichů, jsou předmětem vývoje a zlepšení.

 

Výživa

Neustálé testování krmných surovin je nedílnou součástí pro stanovení výživové hodnoty a vhodnosti materiálů během procesu výroby.  Rovněž odhad potenciálních rizik s ohledem na bezpečnost potravin je další bezpodmíněčnou částí kontroly výroby. 

Výzkum věnovaný výživovým nárokům pečlivě hodnotí druhy, velikost, biologii, podmínky prostředí a zdravotní stav chovaných organismů. Krmiva jsou vyvíjena nejen pro ryby a krevety chované v optimálních podmínkách, ale i ve složitých podmínkách prostředí jako jsou regiony s kolísavou teplotou vody.

Produkce krmiv

Nákup krmných komponent je největší položkou určující cenu krmiv. Z důvodu cenové dostupnosti naši výzkumníci neustále usilují o zvýšení flexibility a funkčnosti surovin bez vlivu na fyzikální a výživové vlastnosti. 

Zároveň vyvíjíme technologie a metodiky zaměřené na další zvyšování efektivity a kvality našich receptur současně s dodržením udržitelnosti zásobovacího řetězce.