SKRETTING YEM A.Ş. holds the responsibility of being the fish feed brand and a branch of Nutreco Holding, the leading feed producer worldwide.

 

For SKRETTING YEM A.Ş., quality is a fundamental value and covers food safety, work and environmental health and safety. Nutreco believes that quality is an inseparable part of a responsible, efficient and profitable business management. As a managerial principle, the company aims to become the responsible component of the food chain with a sustainability that is based on quality and food safety.

 

All of our employees are responsible for constantly improving the processes of the corporate culture, the standards introduced by it and the effectiveness of the Integrated Management System, reviewing them for compliance and sharing them within the organization.

 

Our clients are the focus of our business. Our mission is to understand the requests of our clients, responding to their expectations quickly and effectively and contributing to increase of efficiency of our clients with the responsibility of a supplier as the Turkish branch of a team that produces feed worldwide in 5 continents and 18 factories at the same quality and standard. It is to adopt sustainability as our guide in doing so.

 

Our company develops its awareness regarding system requirements within the scope of relations based on mutual benefits with all of our business partners, suppliers, local and general society.

 

SKRETTING YEM A.Ş. aims to conduct its quality and food safety activities properly within the entire organization with a preventive approach, open communication, teamwork and inspections based on the experiences and data of the research centers within the holding company pursuant to legal requirements and to share them with its clients.

 

We think commitment to quality and food safety principles and quality awareness are the main building blocks of future success of our company. This Quality and Food Safety Policy applies in all activities where SKRETTING YEM A.Ş. takes a managerial and operational role.

 

SKRETTING YEM A.Ş.; dünyanın lider yem üreticisi olan Nutreco Holding’in balık yemi markası ve bir kolu olmasının sorumluluğunu taşımaktadır.


SKRETTING YEM A.Ş. için kalite temel bir değer olup gıda güvenliği, iş ve çevre sağlığı ve güvenliğini kapsar. Nutreco kalitenin, sorumlu, verimli ve karlı bir iş yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır. Şirket yönetimsel bir prensip olarak, kalite ve gıda güvenliği üzerine kurulmuş sürdürülebilirlikle besin zincirinin sorumlu parçası olmayı hedeflemektedir.


Tüm çalışanlarımız kurumsal kültürün süreçlerinin, getirdiği standartların ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesinden, uygunluk için gözden geçirilmesinden ve kuruluş içinde paylaşılmasından sorumludur.


Müşterilerimiz işimizin odak noktasıdır. Misyonumuz; dünyada 5 kıtada ve 18 fabrikada aynı kalitede ve standartta yem üreten ekibin Türkiye kolu olarak müşteri isteklerini anlamak, beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek, tedarikçi sorumluluğu ile müşterilerimizin verimliliklerinin artışına katkıda bulunmaktır. Bunu yaparken yine sürdürülebilirliği kılavuz olarak kullanmaktır.


Şirketimiz, sistem gereklilikleri konusundaki bilincini tüm iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yerel ve genel toplum ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kapsamında geliştirir.


SKRETTING YEM A.Ş.; kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerini holding bünyesindeki araştırma merkezlerinin deneyimlerine ve verilerine dayalı olarak, yasal gereksinimler çerçevesinde, önleyici yaklaşım, açık iletişim, takım çalışmaları ve denetimlerle tüm organizasyonunda doğru olarak yürütmeyi ve müşterileriyle paylaşmayı hedefler.

Kalite ve gıda güvenliği prensiplerine bağlılık ve kalite bilincinin şirketimizin gelecekteki başarısının temel yapı taşları olduğunu düşünmekteyiz.Bu Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası, SKRETTING YEM A.Ş.’nin yönetimsel ve operasyonel rol aldığı tüm aktivitelerde geçerlidir.

Çerez Uyarısı